Verbeeld je niets

Het volk Israël wacht op Mozes die de berg Sinaï is opgegaan om de stenen platen met de tien woorden van God in ontvangst te nemen.

Het duurt lang voor hij terugkomt en de mensen worden ongeduldig: God kunnen ze niet zien en zijn vertegenwoordiger, Mozes, is eveneens hoog in de wolken…

Ze verlangen naar een tastbare God; Aäron komt aan hun verlangen tegemoet en smelt hun gouden oorringen om tot een beeld van een kalf.

In dat beeld zien ze God aanwezig.

Maar God wil niet aan één bepaald beeld vastzitten, dat leidt tot verkeerde beeldvorming, dat beperkt Hem.

God is niet de God van wie je een beeld maakt, maar van wie je beeld zult zijn (Genesis 1: 27).

De dienst  begint om 10:00 uur in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie), website pknpapendrecht.nl of via kerkdienstgemist.nl

Gepubliceerd op: 13-05-2023