Hemelvaart

donderdag 13 mei 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Hemelvaart
Voorganger: Ds. Johan Duijster
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: GKW Diaconie, GKW Kerkenwerk,
Zet in agenda

Down2Earth

We weten het: Hemelvaart is het stiefkind van de christelijke feestdagen. Dat zal met de viering vandaag en de verkondiging daarbij niet veranderen. Misschien is het wel de onwennigheid die we met de hemel hebben. Want wat en waar is de hemel? Hemel is zo’n abstract begrip, vindt u niet? Misschien hebben we wel dezelfde verlegenheid met Hemelvaart als de leerlingen van Jezus met de hemelvaart van hun Heer hebben. Ook wij staan er vandaag onwennig bij en tegenover. Misschien moeten we het concreter proberen te maken. We doen een poging. Het thema is: Down2Earth.

Johan Duijster.

De collecte is vandaag bestemd voor GKW Diakonie en GKW Kerkenwerk.
De opbrengst wordt gelijkmatig verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
- Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 13 mei 2021,
of naar
- Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 13 mei 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:
 


LITURGIE

Voorganger:ds. Johan Duijstger
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:-