Gesprek met hart en ziel over 'Het goede leven'

Leiding: Gemeenteleden
Datum: zondag 14 februari 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda

Gesprek met hart en ziel over 'Het goede leven'

Het voormalig groothuisbezoek heeft een nieuwe naam gekregen: Gesprek met hart en ziel en dan over ‘het goede leven’. We sluiten met dit thema aan bij het jaarthema van de landelijke kerk. Het thema: ‘Het goede leven’ is door de Coronapandemie actueler dan ooit geworden. Wat maakt het leven goed als alle zekerheden wegvallen op het gebied van welvaart, werk en gezondheid? Als we in de afgelopen maanden een ding hebben geleerd van wat het leven goed maakt dan is dat het samenleven met anderen en er voor elkaar zijn. Of anders gezegd: in relatie treden met mijn naaste. Voor het christelijke geloof hoort hier ook het in relatie treden met God bij. En deze relatie met God werpt een ander licht op de vraag wat het leven goed maakt. Maar hoe dan precies? Daarover en over alle andere ervaringen die het leven goed maken willen wij met elkaar in gesprek gaan.
Het is de bedoeling dat gemeenteleden op een avond of middag elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan rond het thema en zo iets met elkaar delen van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat de gesprekken vaak veel dieper gaan dan verwacht. Meestal ontdekt men gedurende de bijeenkomst niet alleen maar iets van de ander maar ook van de Ander (met een hoofdletter). En het is tegelijkertijd ook een omzien naar elkaar, man, vrouw, jonger, ouder...
U wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de groothuisbezoeken, die op verschillende avonden en een middag worden aangeboden. Net zo als vorig jaar zal het Gesprek met hart en ziel in februari plaatsvinden. Gemeenteleden zullen t.z.t. nader worden geïnformeerd.

Leiding: verschillende gemeenteleden
Datum:Zondag 14 februari om 20.00 uur
Locatie:De Morgenster