Uw koninkrijk kome

Het is vandaag de startzondag en zoals elk jaar gaan wij ook dit jaar het nieuwe kerkelijk seizoen weer met een gezamenlijke dienst vieren. Met het thema volgen wij het voorstel van de PKN, om op Startzondag het Onze Vader centraal te stellen, en dan speciaal de zin ‘Uw koninkrijk kome’. Startzondag heeft iets van: klaar voor de start, we gaan de slag. Maar een goede start vraagt – zeker in tijden van Corona – eerst om stilstaan, om open handen, om gebed.

Met de bede ‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde…’ richten wij ons elke week tot God. Het is een uitdagende bede aan God – want komt daar nog wat van, van het Koninkrijk in onze tijden? En tegelijkertijd is de zin een oproep aan onszelf, om bij de woorden van het gebed ook concrete daden te voegen. Maar hiervoor is het goed, om eerst goed te beseffen, hoe het Koninkrijk eruit ziet, en hoe niet! En wat in onze wereld de wil van God wel of niet is!

De kinderen gaan op deze startzondag in het park en in de kerk op een ontdekkingstocht naar Gods Koninkrijk (graag aanmelden van tevoren) en aansluitend aan de dienst willen wij elkaar ontmoeten onder het genot van hemelse en aardse hapjes en drankjes.

Birke Rapp en Gerard de Lang

De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie), website pknpapendrecht.nl of via kerkdienstgemist.nl

 

Gepubliceerd op: 10-09-2021

Uw koninkrijk kome