Alternatieve Kerkdienst

zondag 07 juni 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp & ds. Johan Duijster
Locatie: Bethlehemkerk

Collectebestemming:


Downloaden audioDownloaden video

Ook jij bent nodig!

Als de eerste gemeente vorm en inhoud begint te krijgen, valt mij telkens weer één ding op. Het woordje ALLEN. Allen horen de discipelen in de talen van allen spreken. De heilige Geest wordt uitgestort op allen. De vele tekenen en wonderen vullen allen met ontzag. Allen die het geloof hebben aanvaard, hebben alles gemeenschappelijk. Zij verdelen hun bezit over allen die het nodig hebben. Wat is er van die ‘allen' overgebleven in deze tijd? Waar zijn de ‘allen’ die weten en ervaren dat de Geest is uitgestort? Wie horen bij die allen die samen de gemeente van Jezus Christus vormen? We lezen onder andere Handelingen 2:44-47. Thema is: Ook jij bent nodig!

Johan Duijster.
 

De collecten vanuit de Morgenster zijn vandaag bestemd voor Kerk en solidariteitskas.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

De collecten vanuit de Bethlehemkerk zijn vandaag bestemd voor Kerkrentmeesters, Stichting Noodopvang Papendrecht en kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Hervormde gemeente Bethlehemkerk, NL51 RABO 0353 0022 16 o.v.v. collecte 7 juni.

Liturgie:

Voorganger: ds. Johan Duijster (meditatie) en ds. Birke Rapp (liturgie)
Organist: André de Jagers
Soliste: Beat Maurer (trombone)

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidende muziek: Largo cantabile (uit Winter / The Four Seasons) van Antonio Vivaldi
Voorbereiding: Psalm 8,1.2
Overdracht aan predikant door ovd
Voorbereidingswoorden
Bemoediging en Groet
Gebed
We luisteren naar:
Lied 705,1.4 – Ere zij aan God, de Vader

DIENST VAN HET WOORD

Moment voor de kinderen
We luisteren naar:
Lied 784 – Samen spelen, zingen
Schriftlezing

  • Handelingen 2,44-47
    44Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.
    De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

We luisteren naar: Lied 418,1.2
Meditatie met thema: Ook jij bent nodig
Muzikale Meditatie: Toccata over het Pinksterlied “Der Geist des Herrn erfüllt das All” (melodie lied 630) van Hans-André Stamm

DIENST VAN DE GEBEDEN

Collecte
Pastorale mededelingen
Filmpje van de examenkandidaten 2020
Dank en voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Algemene mededelingen
We luisteren naar:
Ik wens jou van Trinity (door Vincent, Stefan en Emmely Batenburg)
Wegzending en Zegen   Amen (1x)
Uitleidend muziek: Hij is verheerlijkt (Opwekking 349)