Protestantse Kerk

Werkgroepen

In de Morgenster is gekozen voor het model 'een kerkenraad met werkgroepen'.
Naast de kerkenraad is een aantal geledingen met een eigen taakgebied actief binnen de gemeente:

We kennen daarnaast nog andere werkgroepen en commissies, waarin veel vrijwilligers actief zijn:

Onder geschakeld kerkenwerk (GKW) werken een aantal gemeenteleden van de Bethlehemkerk en De Morgenster samen o.a. in: