Collecte coupons

Om de fiscale aftrekbaarheid van collectegeld mogelijk te maken zijn in onze kerk collectecoupons verkrijgbaar. De bonnen zijn te gebruiken in zowel de Morgenster als de Bethlehemkerk.

 
Collectecoupons zijn beschikbaar in kaarten van € 30 (20 bonnen van € 1,50) en € 15 (20 bonnen van € 0,75).
Nadat u één van deze bedragen of een veelvoud ervan onder vermelding van “collectecoupons”  en het aantal kaarten hebt overgemaakt op één van de rekeningen van de kerk, worden de bonnen bij u thuis afgeleverd.

Bank- en Gironummers

Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL27 RABO 0353 0045 88
Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40