Protestantse Kerk

Leden-administratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw M.J. van den Enden-Littooij.
U wordt verzocht verhuizingen, binnen en buiten de gemeente, geboorten en alle andere wijzigingen aan haar door te geven.

Bij vertrek naar een andere gemeente worden de gegevens automatisch naar de nieuwe gemeente doorgezonden. Datzelfde geldt als u vanuit een Gereformeerde Kerk uit een andere gemeente naar Papendrecht verhuist.
Indien men b.v. als student uit Papendrecht vertrekt, maar toch aangesloten wil blijven bij de Gereformeerde Kerk Papendrecht, dan kan men dat via een voorkeursformulier kenbaar maken. 

De ledenadministratie is via email bereikbaar: ledenadministratie_mk@pknpapendrecht.nl

privacyverklaring