Protestantse Kerk

Wie zijn wij

De Morgenster huisvest een open, actieve, hechte en veelkleurige gemeente binnen de PKN. Onze kerk wordt gekenmerkt door een aansprekende eredienst met stijlvolle liederen en een helder taalgebruik, betrokkenheid bij diaconaat, dichtbij en ver weg, gelegenheid tot bezinning en gesprek door middel van tal van gesprekskringen en cursussen en aandacht voor het wel en wee van elkaar.

 

Wij willen met elkaar een netwerk zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Het is Zijn kerk. Daarom willen wij vooral een open gemeenschap zijn. Open in onze omgang met God, open naar elkaar en open naar de samenleving. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar geloven dat Gods Geest in ieder van ons werkzaam wil zijn. Dat betekent dat wij ook elkaar nodig hebben om ons geloof op peil te houden.

De Morgenster is een gemeenschap van gelovigen onderweg met God, die voor ons in Jezus Christus een gezicht heeft gekregen. In de wekelijkse eredienst zijn wij bijeen rondom Gods woord. Samen zoeken wij naar de betekenis van Gods liefde in deze tijd. De Morgenster is een gastvrije, veelkleurige gemeenschap. Wij zien naar elkaar om in lief en leed. Wij gaan met elkaar het geloofsgesprek aan in de overtuiging dat de Geest van God zich juist in de veelkleurigheid doet kennen. De Morgenster is zich bewust van haar missionaire opdracht. Wij hebben oog voor de zwakken in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, en willen op een uitnodigende wijze, in woord en daad, present zijn in de samenleving.

 

Kerkganger of zoekende. Weet u welkom.

De Morgenster is een kerk voor iedereen. Op zoek naar een kerk? Als je nog niet eerder in De Morgenster
geweest bent, willen we je graag helpen een beeld te krijgen van onze geloofsgemeenschap. Verder lezen

 

Kerk voor dummies.

Het christelijk geloof is geen vanzelfsprekendheid. Wat een kerk inhoudt, wat daar precies gebeurt en wat het voor jou kan betekenen, is voor velen onbekend. De Morgenster is een open, eigentijdse gemeenschap, die je graag uitnodigt voor een nadere kennismaking. Verder lezen

 

Onze voorgangers

Ds. Birke Rapp

De Morgenster heeft twee predikantsplaatsen. In de onderstaande video stelt dominee Birke Rapp zich aan je voor.

Ds. Peter van Ankeren

De tweede predikantsplaats wordt sinds 4 september 2022 ingevuld door ds. Peter van Ankeren.

De contactgegevens van onze predikanten vindt u hier.

 

Ons kerkgebouw

In 1959 werd ons kerkgebouw aan de Muilwijckstraat in gebruik genomen. Het is een kerk vol symboliek.
Wat vooral opvalt is de zuidwand met een kruis van gekleurd glas-in-beton met daarin een gestileerde levensboom.
Verder lezen.

Veilige gemeente

De Morgenster wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Omdat we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen zijn twee vertrouwenspersonen in onze kerk aangesteld. Verder lezen.