Wie zijn wij

De Morgenster huisvest een open, actieve, hechte en veelkleurige gemeente binnen de PKN. Onze kerk wordt gekenmerkt door een aansprekende eredienst met stijlvolle liederen en een helder taalgebruik, betrokkenheid bij diaconaat, dichtbij en ver weg, gelegenheid tot bezinning en gesprek door middel van tal van gesprekskringen en cursussen en aandacht voor het wel en wee van elkaar.

 

Wij willen met elkaar een netwerk zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Het is Zijn kerk. Daarom willen wij vooral een open gemeenschap zijn. Open in onze omgang met God, open naar elkaar en open naar de samenleving. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar geloven dat Gods Geest in ieder van ons werkzaam wil zijn. Dat betekent dat wij ook elkaar nodig hebben om ons geloof op peil te houden.

De Morgenster is een gemeenschap van gelovigen onderweg met God, die voor ons in Jezus Christus een gezicht heeft gekregen. In de wekelijkse eredienst zijn wij bijeen rondom Gods woord. Samen zoeken wij naar de betekenis van Gods liefde in deze tijd. De Morgenster is een gastvrije, veelkleurige gemeenschap. Wij zien naar elkaar om in lief en leed. Wij gaan met elkaar het geloofsgesprek aan in de overtuiging dat de Geest van God zich juist in de veelkleurigheid doet kennen. De Morgenster is zich bewust van haar missionaire opdracht. Wij hebben oog voor de zwakken in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, en willen op een uitnodigende wijze, in woord en daad, present zijn in de samenleving.

 

Kerkganger of zoekende. Weet u welkom.

De Morgenster is een kerk voor iedereen. Op zoek naar een kerk? Als je nog niet eerder in De Morgenster
geweest bent, willen we je graag helpen een beeld te krijgen van onze geloofsgemeenschap. Verder lezen

 

Kerk voor dummies.

Het christelijk geloof is geen vanzelfsprekendheid. Wat een kerk inhoudt, wat daar precies gebeurt en wat het voor jou kan betekenen, is voor velen onbekend. De Morgenster is een open, eigentijdse gemeenschap, die je graag uitnodigt voor een nadere kennismaking. Verder lezen

 

Onze voorgangers

Ds. Piet van Die

De Morgenster heeft twee predikanten. In de onderstaande video stelt dominee Piet van Die zich aan je voor.

Ds. Birke Rapp

De Morgenster heeft twee predikanten. In de onderstaande video stelt dominee Birke Rapp zich aan je voor.

De contactgegevens van onze predikanten vindt u hier.

 

Ons kerkgebouw

Omstreeks 1910 waren de gereformeerden in Papendrecht aangewezen op de omringende plaatsen. In 1913 werd het eerste kerkje, dat toen aan de Veerweg stond, in gebruik genomen, waarna in 1919 de verzelfstandiging volgde. De kerkelijke gemeente kreeg onder meer te maken met oorlog, interne strijd en de watersnoodramp.

De gemeente groeide snel en er ontstond behoefte aan meer ruimte. Begin 1959 werd de eerste paal geslagen voor het kerkgebouw aan de Muilwijckstraat en kon aan het einde van datzelfde jaar nog in gebruik worden genomen. Het is een kerk vol symboliek geworden. De kerkzaal heeft acht zijden waarbij het getal acht het begin van een nieuwe toekomst aangeeft. De oorsprong daarvoor is te vinden in het verhaal van de zondvloed, dat Noach en de zijnen, acht personen, een nieuwe wereld mochten opbouwen. Ook de doopvont draagt die symboliek. De kerk is zodanig neergezet, dat het morgenlicht aan de westkant oostkant binnenvalt en de avondzon aan de oostkant westkant.

De muren van vier zijden worden onderbroken door twaalf kolommen, het getal dat in de joods-christelijke traditie een symbolische waarde heeft. Het plafond van de kerkzaal is blauw, het uitspansel voorstellend. De zuidwand bevat een kruis van gekleurd glas-in-beton met daarin een gestileerde levensboom verwerkt. Ook de daarin verwerkte kleuren hebben waarbij de kleuren ook een symbolische betekenis hebben. Begin 1989 werd het voltooide 22 stemmen tellende Verschuerenorgel in gebruik genomen, dat in onvoltooide staat al in 1963 werd ingewijd. In het voorjaar van 1980 werd het vernieuwde en uitgebreide complex van kerk en bijgebouwen geopend waarbij de het kerkgebouw de naam ‘De Morgenster’ kreeg.

Meer informatie over de historie van onze kerkelijke gemeente is te vinden in het boekje 'Omkijken', dat ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum in 1999 is uitgegeven.

Veilige gemeente

De Morgenster wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Omdat we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen zijn twee vertrouwenspersonen in onze kerk aangesteld. Verder lezen.