Werkgroep Vorming en Toerusting

De werkgroep, met leden uit zowel de Bethlehemkerk als de Morgenster, tracht jaarlijks een programma samen te stellen om het geloof te verdiepen en met elkaar in gesprek te komen. We noemen dit vorming en toerusting. Wij proberen een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Het staat u vrij om mensen van zowel binnen als buiten de kerk uit te nodigen.

De onderdelen van het afgelopen seizoen hebben door COVID-19 helaas vrijwel geen doorgang kunnen vinden. Verschillende onderdelen zijn opgenomen in dit huidige programma. Door de onzekere tijd waarin wij leven staan nog niet alle data/programmaonderdelen vast, dit staat onder de onderdelen aangegeven. De data zullen t.z.t. vermeld worden op de beamer en op de website.

Als werkgroep en gemeenten staan wij voor een uitdaging; met het vertrek van 3 predikanten uit onze gemeenten, die een groot aandeel van het programma voor hun rekening namen, willen wij desondanks het komende seizoen een rijk en gevarieerd aanbod kunnen bieden!

Ook dit jaar is het dringende verzoek om u zo vroeg mogelijk aan te melden. Maar uiterlijk 10 dagen van te voren.
Dit heeft verschillende redenen:

  • Indien er te weinig aanmeldingen zijn, kunnen wij u informeren dat een activiteit geen doorgang kan vinden.
  • Als een activiteit vanwege COVID-19 moet worden uitgesteld of verplaatst (andere locatie), kunnen wij contact met u opnemen.

Een week voor een activiteit wordt gekeken of er voldoende belangstelling is.
Het complete programma, met actuele info en data, kunt u vinden op de website van PKN Papendrecht.

Het is mogelijk dat er gedurende het seizoen onderdelen worden toegevoegd aan het prorgramma. Hierover zullen wij via bovenstaande kanalen communiceren.

Zie het volledige programma van het seizoen 2021-2022 of de programmaonderdelen, die binnenkort starten.