Werkgroep Vorming en Toerusting


De werkgroep Vorming en Toerusting (V&T) heeft ook dit jaar getracht een gevarieerd programma samen te stellen. Vorming staat voor; Het aanzetten tot denken, prikkelen, uitdagen en onze ogen openen. Toerusting voor; Het bieden van handvatten om een taak/opdracht, manier van geloven, geloofsuiting(en), enzovoorts beter uit te voeren.

Wij hebben zowel vertrouwde als nieuwe onderdelen opgenomen in het programma, waardoor er wat ons betreft, wederom een rijk aanbod wordt geboden. Wij proberen hiermee een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Het staat u vrij om mensen van zowel binnen als buiten de kerk uit te nodigen.

Gedurende het seizoen worden er onderdelen toegevoegd aan het programma. Hierover zullen wij via de website, de beamer, de Schakel en overige bekende kanalen communiceren.

Het complete programma - met actuele informatie en data - kunt u vinden op de website.

DRINGEND VERZOEK: Wilt u zich zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk één week van tevoren, aanmelden bij degene die de avond organiseert. Telefoonnummer en/of e-mailadres staat bij iedere activiteit vermeld. Bij een aantal activiteiten is aanmelden overigens niet nodig. Dit staat dan expliciet aangegeven.

De leiding weet dan of er voldoende belangstelling is om de activiteit doorgang te laten vinden. Tevens kan de leiding contact met u opnemen, mocht dit nodig zijn.

Zonder de inzet van de aanbieders is V&T uiteraard niet mogelijk. Wij willen dit moment graag aangrijpen om deze mensen hartelijk te bedanken voor hun inzet.

Momenteel bestaat de werkgroep uit drie leden, te weten: twee leden uit De Morgenster en één lid uit De Bethlehemkerk. Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden. De taak bestaat met name uit het verzamelen van alle programmaonderdelen. Hiernaast leveren wij een bijdrage bij het uitbreiden van het aanbod.

Mocht u ideeën hebben voor een V&T-activiteit en/of zelf een activiteit aan willen bieden, schroom dan niet contact met ons op te nemen

De werkgroep Vorming & Toerusting,
vormingentoerusting@pknpapendrecht.nl
Monique van Bruggen, 06-42025042, Bethlehemkerk,
Irene Streefkerk, 06-48961652, De Morgenster,
Johan Straaten, 06-55796991, De Morgenster.


Zie het volledige programma van het seizoen 2023-2024 of de programmaonderdelen, die binnenkort starten.