Protestantse Kerk

Bijbels Hebreeuws

Leiding: Konrad D. Jenner
Datum: di 12 december
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Thuis
Zet in agenda

Bijbels Hebreeuws:

Uit de reeks verhalen over Abraham worden gedeelten in het Bijbels Hebreeuws gelezen. We lezen de tekst gezamenlijk hardop. Kennis van het Hebreeuwse schrift strekt tot aanbeveling, maar is niet per se noodzakelijk. De Hebreeuwse letters worden redelijk snel aangeleerd. Al doende leert men.

De tekst wordt ook taalkundig geanalyseerd. Het bijbels Hebreeuws is een andere taal dan het moderne Nederlands. Niet alleen is de denkwijze anders, ook de gevoelswaarde van woorden en begrippen. Een poging om vanuit taalkundig gezichtspunt in de huid van de schrijvers te kruipen levert vaak verrassende resultaten op voor de interpretatie.

Lezen en analyseren vindt plaats op basis van groepsgesprek, er worden geen lessen gegeven op basis van een voorgeschreven lesmethode. Het leesmateriaal wordt digitaal aangeleverd. Van de gespreksstof wordt iedere keer verslag gedaan.

De keuze van de gedeelten wordt gemaakt op de eerste donderdag van het nieuwe seizoen:
Gen#12:01-03 + 07-08
Gen#14:18-22
Gen#15:01-02 + 07-08 + 12-13 + 16-18
Gen#17:01-02
Ex#03:04-06 + 13-15
Ex#04:19 + 24-26
Ex#06:02-4

Commentaar en andere hulpmiddelen, waar relevant komen deze werken ter sprake:
Efraëm de Syriër, uitleg van het boek Genesis
De grammatica’s van De Vries, Baasten en Van Peursen (met woordenlijst en schema’s), Wesselius
De concordantie van Trommius
Schema voor taalkundige determinatie per woord

Leiding: Konrad D. Jenner
Data: Het gehele seizoen, om de andere week, op dinsdag
Locatie: Thuis
Tijd: 20.00 - 22.00 uur


Informatie en aanmelden bij:
Konrad Jenner: kd.jenner@gmail.com