10 jaar Liedboek

 

Feestelijke viering van 10 jaar Liedboek

In mei bestaat het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’ tien jaar. Voor de Werkgroep Eredienst aanleiding om hier aandacht aan te geven in een feestelijke viering in de morgendienst van Pinksteren op 28 mei.
Voorafgaand hieraan wordt op 24 mei een avond in de kerk gehouden waarop verschillende liederen uit het Liedboek de revue zullen passeren. Een toelichting wordt gegeven door Arie de Bruijn.

Zeker in de beginperiode van het Nieuwe Liedboek heeft de gemeente van De Morgenster veel nieuwe liederen ingestudeerd onder leiding van Arie de Bruijn. In de Werkgroep Eredienst werd bijgehouden wanneer we een lied zongen en hoe dat ging. Als het lied lastig te zingen was, werd dit meestal op een later tijdstip nog eens geprobeerd. Al met al is onze gemeente met dit Nieuwe Liedboek vertrouwd geraakt.

Om u als gemeente bij deze viering en avond te betrekken hebben we een enquête ingericht. We willen u vragen middels onderstaande link een top 5 uit de nieuw bijgekomen liederen van het Nieuwe Liedboek te kiezen. Ook zijn we als werkgroep benieuwd waarom juist deze door u gekozen liederen u aanspreken of raken. 

 


Open de enquête via de bovenstaand QR-code of door de link te openen: https://arcg.is/1z8OG5

Van harte aanbevolen om deze enquête in te vullen tot uiterlijk 16 april.
Enkele van de gekozen liederen zullen we in de viering zingen.

In afwachting van uw reactie,

namens de Werkgroep Eredienst,
Willem Vlot en Annie Schep.

Gepubliceerd op: 13-03-2023

10 jaar Liedboek