Aha Samen genieten

Volgens ons schema is het vrijdag 5 augustus weer tijd om samen te genieten.
Vanaf 17.30 uur bent u/ben jij van harte welkom.

Op zondag 24 juli en op zondag 31 juli kunt u zich opgeven in de hal van De Morgenster.
Mensen van de Bethlehemkerk en degenen die niet naar de kerk kunnen komen, kunnen zich telefonisch aanmelden bij Piet Allema: 06-21264971 of via e-mail: pallema@chello.nl.
Dit kan tot uiterlijk maandag 1 augustus. De toegang is € 7,50. Van harte aanbevolen.

Bent u op 5 augustus verhinderd, dan graag op tijd een telefoontje naar 06-21264971.

Namens de kookgroep,
Piet Allema.

Gepubliceerd op: 13-07-2022

Aha Samen genieten