Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Het is onze gewoonte om met Pinksteren afscheid te nemen van aftredende ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers te bevestigen.
Helaas stond er de laatste keer nog een aantal vacatures open.
Met blijdschap delen we u mee dat we voor de openstaande vacatures toch nog enkele mensen bereid hebben gevonden.

De kerkenraad stelt u de gemeenteleden voor die bereid zijn met ingang van het nieuwe seizoen een ambt in onze gemeente op zich te nemen:
- pastoraal ouderling jonge gezinnen: Jolanda Fortuin-van de Graaf,
- pastoraal ouderling: Wil de Boer,
- ouderling/tweede scriba kerkenraad: Louis Lodder.

Indien bij de kerkenraad geen gegronde bezwaren worden ingediend, vindt de bevestiging plaats op zondag 26 september.

Namens de kerkenraad van De Morgenster,
Marian van den Bos, scriba.

Gepubliceerd op: 30-08-2021

Bevestiging nieuwe ambtsdragers