Collecte 31 juli

Zondag 31 juli collecteren we in de Morgenster voor Stichting Vluchteling.

Ruim 100 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn wereldwijd op de vlucht. Ze hebben geen andere keus. Zonder bescherming zijn vluchtelingen kwetsbaar. Ze moeten overleven in een vreemde omgeving.
Dat brengt gevaren met zich mee, zoals onrecht en uitbuiting.

Bescherming van vrouwen
Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem, maar vrouwen en meisjes op de vlucht zijn extra kwetsbaar. Tijdens oorlogen en het vluchtelingenbestaan vervagen normen en verdwijnen de overheidsinstanties en sociale controle die hen moeten beschermen.

Bescherming van kinderen
De bescherming van kinderen op de vlucht is hard nodig. Kwetsbaar als ze zijn, krijgen velen te maken met geweld. In sommige landen worden kinderen geronseld als kindsoldaten of worden ze het slachtoffer van seksueel geweld. Vooral kinderen die zonder ouders reizen en kinderen die op straat moeten leven of werken, zijn makkelijke slachtoffers.

Ontmijning
Zonder ontmijning blijven allerlei onontplofte explosieven nog jarenlang levensgevaarlijk. Kinderen lopen extra gevaar: sommige landmijnen zien er zelfs expres uit als speelgoed.
Door landmijnen kunnen vluchtelingen die terugkeren naar huis, hun leven en werk maar moeilijk oppakken. Akkers met landmijnen zijn immers onbewerkbaar, scholen met boobytraps onbruikbaar en wegen met bermbommen onbegaanbaar. Ontmijning is daarom onderdeel van onze hulp aan vluchtelingen en ontheemden die na een conflict terugkeren naar huis.

Juridische bescherming
Stichting Vluchteling beschermt vluchtelingen op verschillende manieren. Zo bieden we juridische hulp. We registeren incidenten, waarschuwen vluchtelingen voor veiligheidsrisico’s en bespreken met autoriteiten en lokale organisaties hoe we de veiligheid kunnen verbeteren.

Stichting Vluchteling heeft onze ondersteuning hard nodig!  

Erik Juch.

Gepubliceerd op: 12-07-2022

Collecte 31 juli