De zegen van Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaart. Op die dag wordt Jezus opgenomen in de hemel en neemt hij definitief afscheid van zijn discipelen en zijn leven op aarde. In de vertelling van Lucas 24, 50-53 doet hij dat met een groots gebaar: met een zegen. De zegen als verbinding tussen hemel en aarde en voor iedereen toegankelijk. Ik wil het vandaag over deze zegen hebben, die in de Bijbel telkens weer gegeven wordt als er iets nieuws begint. Een zegen waarmee de hemel heel dichtbij komt. Thema: de zegen van Hemelvaart.

De dienst van 21 mei begint om 09:00 uur in de Bethlehemkerk in Papendrecht.
Het is weer een gezamelijke dienst met de Morgenster Kerk. Ds Birke Rapp ( meditatie) en ds. Johan Duijster (liturgie) leiden de dienst.
De dienst is via kerkradio en livestream te volgen. klik hier (incl liturgie) of via youtube kanaal: pkn papendrecht

Gepubliceerd op: 20-05-2020

De zegen van Hemelvaart