Gemeenteavond vervallen

Beste leden van De Morgenster,

Op 29 november is er een gemeentevergadering gepland.
Tijdens deze vergadering zouden de begrotingen gepresenteerd worden en we wilden u bijpraten over de vorderingen betreffende de eventuele verdergaande samenwerking tussen MK en BK.
Nu is het zo dat er in de BK nog een aantal dingen spelen waar eerst duidelijkheid over moet zijn voordat zij hun gemeenteleden inlichten.
En we hebben afgesproken dit in beide kerken tegelijk te doen.
Hierdoor kunnen we over dit onderwerp nog niet veel zeggen.

Daarom hebben we besloten om de gemeentevergadering van 29 november niet door te laten gaan.
Zodra de BK klaar is voor vervolgstappen beleggen we een extra gemeentevergadering. 

Volgende week nadat de begrotingen door alle ambtsdragers zijn goedgekeurd, worden deze op de site gezet en sturen we u een link.
Hierna krijgt u een week de tijd om te reageren en daarna worden de begrotingen officieel goedgekeurd.

Met vriendelijke groet,
Marian van den Bos, scriba.

Gepubliceerd op: 23-11-2022

Gemeenteavond vervallen