Gemeentevergadering

 

De kerkenraad nodigt u uit voor de gemeentevergadering op zondag 3 december na kerktijd in de grote zaal van De Morgenster (30 à 40 minuten).

Samen bouwen aan de kerk van de toekomst
De afgelopen jaren hebben de kerkenraden van de Bethlehemkerk en De Morgenster veel gesproken over het GKW-proces.
Ook met u is daarover van gedachten gewisseld.
Zoals u weet, is een ‘Verkennersgroep’ gevormd met leden uit beide kerken (januari 2022).
Zij hebben na vele gesprekken een rapport geschreven genaamd ‘Start in gezamenlijkheid’ (mei 2022).

Wij hebben inmiddels meer stappen gezet en willen u daarover informeren, maar zeker ook uw mening horen.
In beide kerken wordt dezelfde presentatie gebruikt. Ook wordt er een enquête gehouden.

We nodigen u allen uit en hopen dat ook veel jongeren zullen meedenken!
We hebben elkaar nodig om de juiste weg te gaan, hoe deze ook mag lopen.

Namens de kerkenraad,
Erik Juch.

Gepubliceerd op: 20-11-2023

Gemeentevergadering