Jongerendienst

Voor 13 juni stond er eigenlijk weer een kinderdienst gepland. Maar aangezien we ook de aansluiting met de jongeren zoeken, willen wij deze maand een jongerendienst houden.
Het bijbelverhaal is door de jongeren zelf aangedragen. Ze wilden het over het verhaal van Job hebben. In de dienst zal het over een van de moeilijkste vragen gaan, waar niet alleen jonge mensen mee zitten: Waarom laat God het lijden toe?
We gaan kijken hoe Job op het lijden reageert en welk antwoord God zelf aan Job geeft.
In deze dienst zullen de jongeren op verschillende manieren hun inbreng hebben en worden door Creative bijzondere en toepasselijke liederen gespeeld.
We hopen op veel jongeren, maar willen ook andere gemeenteleden vragen zich aan te melden voor deze dienst.

Birke Rapp.

Gepubliceerd op: 02-06-2021

Jongerendienst