Kerstpakketten

Evenals vorige jaren stellen de gezamenlijke diaconieën van de Bethlehemkerk en De Morgenster dit jaar kerstpakketten samen voor mensen met een kleine beurs.
Om er weer een geslaagde actie van te maken rekenen we op uw medewerking! Wij denken dan aan het inzamelen van levensmiddelen die langer houdbaar zijn, zoals koffie, thee, hagelslag, pindakaas, ontbijtkoeken, blikjes knakworst, rookworsten, leverpastei, blikjes vis en fruit, maar ook aan toiletartikelen, zoals doucheschuim, tandpasta en zeep.
Ook is klein (knutsel)speelgoed welkom.
De diaconieën zorgen ervoor dat de pakketten worden aangevuld met wat luxere producten, opdat de ontvangers tijdens de feestdagen ook kunnen genieten van wat extra’s.


Op zondag 17 november en zondag 1 december kunt u de artikelen voor aanvang van de ochtenddiensten afleveren. De diaconieën zorgen dat er dozen klaarstaan. We hopen voldoende artikelen te ontvangen om de gezinnen die van een klein inkomen moeten rondkomen enige verlichting te kunnen geven.
Ook een gift is natuurlijk welkom; deze kunt u deponeren in de bus die daarvoor op deze zondagen klaarstaat. U kunt uw gift ook overmaken op
bankrekeningnummer NL03 INGB 0000 4452 93, t.n.v. Diaconie Bethlehemkerk, onder vermelding van ‘Kerstactie 2019’ of op
de bankrekening van de Triodosbank: NL19 TRIO 0254 7195 62, t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk, onder vermelding van ‘Kerkactie 2019’.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

De gezamenlijke diaconieën van
de Bethlehemkerk en De Morgenster.

Gepubliceerd op: 16-11-2019

Kerstpakketten