Musical de Toren van Babel

                           
Medio mei kondigden we aan dat er een nieuwe musical op de planken komt: de Toren van Babel.
Het schrijfwerk is afgerond, de muziek is uitgezocht.
We hebben een prachtige opening, een spetterend eindnummer en mooie, passende nummers.
Het koor speelt weer mee op het podium, net als bij de musical Mozes.

Wil je meedoen? Spelen, zingen, decor bouwen, kleding maken, helpen met koffie en thee?
Stuur een mail naar torenvanbabelmorgenster@gmail.com en geef aan wat je zou willen doen.
Iedereen is welkom: jong, oud, lid van onze kerk of niet.
We willen nog voor de zomervakantie bij elkaar komen (fysiek of digitaal: hangt uiteraard af van de dan geldende coronamaatregelen).
Na de zomervakantie komen we op vrijdagavond bij elkaar.
Tot de kerstvakantie zal dit één keer in de veertien dagen zijn, na de kerstvakantie weer iedere vrijdagavond.

Houd bij het opgeven in de gaten dat je in ieder geval beschikbaar bent in de periode van uitvoering.
Theater De Willem is gereserveerd van 15 tot en met 18 juni 2022, waarbij de uitvoeringen staan gepland op vrijdagavond 17 juni en zaterdagavond 18 juni 2022.

René van Engelen.

Gepubliceerd op: 17-06-2021

Musical de Toren van Babel