Onzekere tijden

De verordeningen zoals die zijn afgegeven laten bijna geen huisbezoek toe en geen samenkomsten. Elke kerkelijke gemeente wordt daar hard, maar geheel in lijn met wat vereist is, getroffen. Ik heb daarom ervoor gekozen om twee keer per week een Vlog (een video-log) te plaatsen op de website. Zodat ik, zij het dan op afstand, toch zichtbaar ben als predikant. Daarbij gaat het niet om mij, maar om het gemeente-zijn en om Gods Woord. Waar het anders in persoonlijke gesprekken naar voren komt, soms heel uitgesproken, soms wat op de achtergrond, komt het nu via de Vlogs naar voren. En het is mijn hoop en gebed, dat daarmee de verbondenheid met de Bethlehemkerk onderhouden kan worden en, niet in de laatste plaats, de verbondenheid met God en elkaar. Bekijk hier de vlog 'Onzeker tijden'

Gepubliceerd op: 23-03-2020

Onzekere tijden