Uitnodiging voor alle vrijwilligers

Uitnodiging voor alle vrijwilligers

De jaarlijkse vrijwilligersmiddag komt er weer aan. Voor alle gemeenteleden die zich op enigerlei wijze inzetten voor De Morgenster organiseren wij een gezellige middag met een hapje en een drankje.
Bent u vrijwilliger? Dan nodigen wij u en uw partner van harte uit op

zaterdag 25 januari
van 16.00 tot 18.30 uur
in De Morgenster.

Noteert u de datum in uw agenda?

Omdat wij graag willen weten op hoeveel gasten wij ongeveer kunnen rekenen, stellen wij het op prijs indien u ons uiterlijk zondag 19 januari wilt laten weten dat u van plan bent te komen.

Daarnaast zijn we nog op zoek naar gemeenteleden die bereid zijn ons op of vóór de vrijwilligersmiddag te helpen hand- en spandiensten te verrichten.

U kunt zich online of telefonisch aanmelden via
voorzittercvk_mk@pknpapendrecht.nl of
iwi.visser@online.nl / 078-6411245,
Dit kan persoonlijk of via het inschrijfformulier dat vanaf zondag 12 januari in de hal van de kerk ligt.

Vriendelijke groet,
namens het college van kerkrentmeesters, Toby Fortuin,
namens de kerkenraad, Wil Visser.

Gepubliceerd op: 04-01-2020

Uitnodiging voor alle vrijwilligers