Week van gebed 2021

Blijf in mijn liefde.

De Week van gebed voor de Eenheid van de Kerken 2021 heeft als thema ‘Blijf in mijn liefde’, gebaseerd op het Evangelie volgens Johannes 15: 5-9.
Dit thema is gekozen door de zusters van de Oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. Deze gemeenschap is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw en vormde de inspiratie voor het ontstaan van de Oecumenische gemeenschap in Taizé.

Bij het begrijpen van het thema is ook een citaat van Dorotheus van Gaza, een monnik uit de zesde eeuw van belang:

Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld is, met God als centrum. In die cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen leven. Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God. Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken. Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God afkeren, hoe meer we ons van elkaar afkeren.

Natuurlijk is het in deze tijd moeilijker dan ooit om elkaar letterlijk nabij te zijn, maar de kerken doen wat ze kunnen om elkaar in de geest nabij te zijn.

De vieringen worden allemaal voorbereid alsof ze plaats kunnen vinden in een kerkgebouw mét kerkgangers, maar er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid van een live stream. De vieringen kunnen dan worden gevolgd via internet – door een groter aantal bezoekers dan in de kerkgebouwen mogelijk is.

De volgende dagen, plaatsen en tijden zijn afgesproken:

Zondag 17 januari om 19:00 uur, de startviering in De Morgenster
https://pknpapendrecht.nl/demorgenster/diensten/komende-diensten/week-van-gebed-20210117
Maandag 18 januari om 19:00 uur, de bidstonde in de Bethlehemkerk
Geen uitzending
Dinsdag 19 januari om 19.00 uur, de bidstonde in de Elimkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/248-Elimkerk-Papendrecht
Woensdag 20 januari om 19.00 uur, de bidstonde bij de Vrije Baptisten Gemeente
https://meet.jit.si/WeekvanGebedVBG20Jan
Donderdag 21 januari om 19.30 uur, de bidstonde in de Schuilplaats
https://www.youtube.com/channel/UCZxsNi91o4cwMdWAKeZfVKA
Vrijdag 22 januari om 19.30 uur, de slotviering in de Sionskerk
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520492

Ik wens u allen een goede en gezegende Week van Gebed toe.
Namens de voorbereidingsgroep,

Janneke Booister.

 

Gepubliceerd op: 19-01-2021

Week van gebed 2021