ZWO collecte 4 april

Met het Sterproject ondersteunen wij via de Stichting Hoop voor Albaniƫ het werk van Fred Westerink in de gevangenissen aldaar.
Afgelopen jaar is er, naast alle ongemakken die corona teweegbrengt, vooral hard gewerkt aan het opknappen van sanitair waarbij ook de gevangenen werden ingezet. Daarnaast was er ook aandacht en zorg voor de gezinnen van de gevangenen, die veelal aan hun lot overgelaten werden.
Er wordt ook een soort recreatiezaal opgeknapt waar voor de gevangenen activiteiten en kerkdiensten kunnen worden georganiseerd.
Met al deze verbeteringen wordt geprobeerd hun leven draaglijk te maken en hen beter voor te bereiden op een terugkeer naar het gewone leven.
Uw bijdrage hieraan is heel belangrijk. Alvast dank voor uw steun, ook namens Fred.

Namens de Z.W.O.-commissie van De Morgenster,
Jim van Tol.

Gepubliceerd op: 29-03-2021

ZWO collecte 4 april