Ambtsdragervergadering (vervallen)

Leiding: Voorzitter kerkenraad
Datum: donderdag 26 november 2020
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda