Ambtsdragervergadering

Leiding: Voorzitter kerkenraad
Datum: donderdag 06 mei 2021
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda