Gemeentevergadering

Leiding: Voorzitter kerkenraad
Datum: dinsdag 24 mei 2022
Tijd: 20:00 uur
Locatie: De Morgenster
Zaal: Grote zaal
Zet in agenda

In 2020 en 2021 konden we geen gewone gemeentevergadering houden en kon alleen digitaal worden gereageerd op de jaarstukken.
Gelukkig kunnen we de gemeenteleden nu weer op de vertrouwde manier bij elkaar roepen.
De gemeentevergadering houden we op dinsdag 24 mei om 20 uur in De Morgenster.
Op de agenda staan niet alleen de jaarstukken over 2021, we gaan ook in op recente ontwikkelingen en blikken terug op de Corona-tijd en hoe we daarmee zijn omgegaan.