GKW-vergadering

Leiding: Voorzitter MK
Datum: dinsdag 15 februari 2022
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Morgenster
Zaal: Kerkenraadskamer
Zet in agenda

Vergadering van de kerkeraden van MK en BK.