Profielschets nieuwe predikant

Leiding: Beroepingscommissie
Datum: woensdag 13 januari 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Video vergadering
Zet in agenda

Profielschets nieuwe predikant

In De Schakel hadden wij als beroepingscommissie aangekondigd dat we met u een gesprek willen voeren over de profielschets van de toekomstige predikant. De basis van deze schets wordt onder andere gevormd door de antwoorden uit de enquête die begin vorig jaar is gehouden door de kerkenraad. De realiteit van vandaag heeft echter effect op de toekomst van onze kerk.

We nodigen u uit voor een gesprek over het profiel van de toekomstige predikant. Drie vragen uit de enquête gingen over gemeenteleden rond 30 jaar en jonger. Wij zouden het fijn vinden als deze leeftijdsgroep zich aanmeldt. Deze groep heeft nauwelijks deel genomen aan de enquête. Graag willen wij de gesprekken tussen de diverse generaties voeren, dus iedereen is van harte uitgenodigd.

Aangezien live gesprekken in de huidige lock-down niet mogelijk zijn, voeren we de gesprekken via het programma Teams van Microsoft. Ook als u dit programma niet op uw tablet of computer heeft kunt u via een browser deelnemen aan het gesprek. We hebben twee avonden waarop we een gesprek organiseren op 11 en op 13 januari om 19:30 uur.

U kunt zich aanmelden per e-mail: beroepingscommissie_MK@pknpapendrecht.nl

Graag aangeven welke avond uw voorkeur geniet, maandag 11 of woensdag 13 januari.

Wij kijken uit naar het gesprek,
Beroepingscommissie van De Morgenster