Vergadering college van kerkrentmeesters

Leiding:
Datum: maandag 11 november 2019
Tijd: 19:30 uur
Locatie: De Morgenster
Zet in agenda