Kerkdienst

zondag 07 maart 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 3e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,
Zet in agenda

Kerkdienst

Een woedende Jezus.

Vandaag lezen wij het verhaal van de zogenaamde tempelreiniging uit Johannes 2:13-22. We kennen Jezus vooral als zachtmoedige man. Denk maar aan de Bergrede. Maar vandaag voel je hoe de spanning oploopt en worden wij voor de eerste en enige keer in het evangelie met de woede van Jezus geconfronteerd. Waarover zou je je vanuit je geloof woedend kunnen maken, móet je juist woedend worden? En wat heeft dat met heiligheid te maken?
Thema: Een woedende Jezus.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte DD MMM.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:
 


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Henk Groeneweg
M.m.v: 

 

 


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.