Kerkdienst

zondag 12 juli 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Met aandacht en liefde wordt alles mooier.

Het is volop zomer. Als je er oog voor hebt, kun je overal de wonderen en geheimen van de natuur zien en ontdekken.
Het lijkt wel of de sombere maanden van beperkingen vanwege corona ons daar extra gevoelig voor maken.
In een bloeiende bloem of een zoemend insect kun je zien hoe zorgvuldig en liefdevol alles geschapen is en hoe alles met alles te maken heeft.
Als je er maar aandacht voor hebt.
We nemen dit als thema voor deze dienst en we staan stil bij de aandacht en liefde van God voor ons mensen en de aarde èn de aandacht en liefde van ons mensen voor de natuur en onze naaste.
We lezen Matteüs 6:25-30 en nog meer teksten over aandacht en liefde.

Birke Rapp.
 

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie en Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

Liturgie

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Debra de Lange - dwarsfluit

Voorspel: Adagio en Allegro uit de Fluit sonate in G major van G.Fr. Händel

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 62b - Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 906,1.6 – God is tegenwoordig
 • Over de dienst
 • Gebed
 • Loflied: Lied 839,1.3 – Ik danste die morgen toen de Schepping begon

ROND HET WOORD

 • Voor de kinderen
 • We luisteren naar het lied: De vogels hebben geen supermarkt (video)
 • Gebed bij het openen van de Schrift
 • Lezing: Mattëus 6,25-30

25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?

 • Lied 981,1.3 – Zolang er mensen zijn op aarde
 • Gedicht van Marga Haas: Libel
 Zondagmiddag
 een stoel bij de vijver
 de zon op mijn huid
 de krant in het gras
 bladstil de bomen
 over het water scheert een libel
  
 De vleugels wijduit
 blijft zij hangen
 rukt en spiedt en tast
 vliegt en vlucht
 vangt het zonlicht dat
 oogverblindend schittert
 op haar lang metalen lichaam
 op de vleugels teer en glanzend
 op de nerven groen en blauw
 oorverdovend het bewegen
 voelsprieten, vleugels, poten
 wrijven, trillen, richten, schuren
  
 Ik voel de luchtstroom van haar vleugels
 zie haar ogen hard en koud
 weet haar pantser ondoordringbaar
 raad het kloppen van haar hart
  
 Heel het leven
 in een enkele libel
 transparant geworden
 tot op God

 

 • Lied 981a – Gij voedt de vogels in de bomen
 • Uitleg en verkondiging: Met aandacht en liefde wordt alles mooier  
 • We luisteren naar het Adagio uit de Fluit sonate in G major van G.Fr. Händel

GEBEDEN EN GAVEN

 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
  • v.:    ….zo bidden wij: (organist speelt lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 978,1.4 – Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee 
 • Zegen

Naspel: Bourée en Menuetto uit de Fluit sonate in G major van G.Fr. Händel