Kerkdienst

zondag 26 juli 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

De rekening.

Het laatste oordeel – je hebt mensen die er gretig mee zwaaien.
Maar die houding wantrouw ik altijd. Het wordt altijd tegen een ander gebruikt.
Het tegenovergestelde (het laatste oordeel schrappen uit je geloof) kan ook iets bedenkelijks hebben.
Maak je het leven dan niet te gemakkelijk?
Hoe dan ook, wie het evangelie leest, kan er niet omheen: ook Jezus spreekt er over.
Maar hoe? Dat lezen we in Matteüs 13:44-52.

Piet van Die.

 

De collecten zijn vandaag bestemd voor Diaconie en Solidariteitskas.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

Liturgie:

Voorganger:   ds. Piet van Die
Organist:        Henk Groeneweg
M.m.v:            Irene van der Velden – de Korte (harp) en Egbert van der Beek (piano); Ilse Joan van Engelen – Huijssoon en John-Peter Kuntz (zang)

 

Voor de dienst: Harp en piano - Allegro  uit de Sonate Nr 4 van Jean Baur.

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 330
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 42: 1 en 7
 • Over de dienst
 • Gebed

ROND HET WOORD

 • Voor de kinderen
 • Menuet uit de Sonate Nr4 van Jean Baur
 • Lezing: Matteüs 13, 44-52
 • Lied 767: 1,2 en 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Allegro uit de Sonate Nr 4 van Jean Baur 

GEBEDEN EN GAVEN

 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden     v.: ….zo bidden wij: (organist speelt lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 423
 • Zegen
 • Orgelspel