Kerkdienst

zondag 02 augustus 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Parels uit Spreuken (1): Hartbewaking

In de zomer en herfst belicht ik graag bijbelgedeelten of thema’s die anders niet aan de orde komen.
Deze keer richt ik in vier diensten de schijnwerper op het boek Spreuken. Spreuken bestaat voor het overgrote deel uit aforismen uit de wijsheidsliteratuur van Israël en omringende landen. De spreuken hebben dan ook een algemeen menselijk karakter.
Deze zondag Spreuken 4:23. We horen dat een mens eerst en vooral moet waken over zijn eigen hart.
Het thema: Parels uit Spreuken (1): Hartbewaking.

Piet van Die.

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
U kunt uw bijdrage overmaken via deze link of door de QR code te scannen:

Liturgie:

Voorganger:   ds. Piet van Die
Organist:        Geert Ouweneel

M.m.v:             Creative

 

Orgelspel

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Creative: Stil mijn ziel wees stil
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 119: 1, 2 en 3 (met zang)
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Psalm 98: 3 en 4 (met zang)

ROND HET WOORD

 • Inleiding op lezing en preek
 • Clip: Typhoon – Alles is gezegend
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 1 Korintiërs 13 (Uit: De Bijbel in Gewone Taal)
  1Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.
  2Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.
  3Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.
  4Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.
  5Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
  6Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.
  7Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.
  8Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.
  9-10Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis, en voor iedere boodschap die we vertellen. 11Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen.
  12Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent.
  13Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.
 • Creative: Toon mijn liefde
 • Spreuken 4,23:
  Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
 • Uitleg en verkondiging: Hartbewaking
 • Meditatieve muziek: Creative: Jezus liefde voor mij

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Elsje Katalijna van Dam – Maris
    (21-7-1935 - 23-7-2020)       
 • Orgelspel: Lied 753: 1 en 2
 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden     v.: ….zo bidden en zingen wij (Lied 368h)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 418: 2,3 en 4 (met zang)
 • Zegen
 • Orgelspel