Kerkdienst

zondag 09 augustus 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ilse Swart
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

De storm op het meer

De schriftlezing van deze zondag gaat over een storm op het meer waar de discipelen in verzeild raken. Een angstig moment.
De onrustige tijden waarin we leven kunnen ook best angstaanjagend en stormachtig aanvoelen.
De vraag waar we over na zullen denken is dan ook hoe deze tekst ons laat zien hoe we, samen met Jezus, onze stormen kunnen trotseren.

Ilse Swart.

 

De collecten zijn vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 9 augustus.

Liturgie
 

Voorganger: Ilse Swart
Organist: Arie de Bruijn

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 681 (Nederlandse tekst), Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 29: 1 en 5
 • Gebed om ontferming, …. zo bidden en zingen wij (Lied 301a)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

ROND HET WOORD

 • Inleiding op lezing en preek
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Matteüs. 14:22-33

22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

 • Zingen: Lied 917: 1-5
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 933: 1-3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden, v.:    ….zo bidden en zingen wij (Lied 368h):
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 898: 1-2
 • Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Kerk en Diaconie

Orgelspel