Overstapdienst

zondag 30 augustus 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Overstapdienst

Waarom staan die stenen daar?

 

Vandaag vieren wij de overstap van de 12-jarigen. Zoals elk jaar hebben wij voor de bruggers iets leuks bedacht en samen met hen uitgewerkt. Het zijn er dit jaar vijf die de overstap wagen. 
Thema van de dienst is: Waarom staan die stenen daar?
Dat heeft alles te maken met het verhaal uit Jozua 3:17-4:9 dat we gaan lezen: de doortocht door de Jordaan. Midden in de rivier worden twaalf stenen op elkaar gestapeld en iedereen vraagt zich natuurlijk af waarom die daar staan. We gaan op zoek naar het antwoord en krijgen daarbij hulp van de opa’s, oma’s en tantes van de overstappers. Uiteindelijk komen wij uit bij een heel mooie levenswijsheid voor elk mens die op de drempel naar een nieuwe levensfase staat. De dienst wordt muzikaal begeleid door Creative die passende liederen speelt.

Birke Rapp.

 

De collecte is vandaag bestemd voor ZWO en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 30 augustus.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

LITURGIE

Voorganger: ds. Birke Rapp
Overstappers: Sylke Godeke, Jesper van Tilburg, Lucas Kuipers, Maud Verboom, Marije van der Maarel
Muziek: Creative

In de grote zaal is er kinderkerk.

VOORBEREIDING

 • Muziek: Stars
 • Welkom (door Maud)
 • Lied van inkeer: Lied 103e
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
  v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
  a: die hemel en aarde gemaakt heeft
  v: die ons behoedt als de appel van zijn oog
  a: die ons draagt als een adelaar zijn jongen op zijn wieken.
  v: Vrede zij u.
  a: De wereld zij vrede. Amen.
 • Lied 218: 1, 3, 4 en 5. Dank U voor deze nieuwe morgen
 • Over de dienst en voorstellen van de jongeren met een filmpje
 • Gebed om ontferming (met Kyrielied 301j) (Silke)
 • Lied: My Lighthouse
In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
In mijn worsteling en mijn twijfels
In mijn falen verlaat u mij niet
Uw geweldige liefde gaat mij voor
U bent de rust in mijn wilde zee
U bent de rust in mijn wilde zee
  
In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
In de stilte laat U niet los
In de vragen blijft u de waarheid
Uw geweldige liefde gaat mij voor
U bent de rust in mijn wilde zee
U bent de rust in mijn wilde zee
  
Chorus:
My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness,
I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore
Safe to shore
Safe to shore
Safe to shore
Refrein:
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren
U schijnt in de duisternis,
U zal ik volgen
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren
Ik vertrouw op de belofte
Dat U mij veilig aan land zet
Veilig aan land
Veilig aan land
Veilig aan land
  
I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead
me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
Chores
Ik ben niet bang voor morgen
Iedere morgen verrijs ik al zingend
De liefde van mijn God leidt
mij er doorheen
U bent de rust in mijn wilde zee
U bent de rust in mijn wilde zee
Refrein
  
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Chores
Vuur voor ons, U bent de helderste
U zal ons door stormen geleiden
Refrein
  

ROND HET WOORD

 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing: Jozua 3: 14 - 4: 9 (Marije en Lucas)
  14 Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. 15 Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers –, 16 kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. 17 De priesters die de ark van het verbond met de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man. 1 Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2 ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, 3 en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ 4 Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5 zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. 6 Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, 7 dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ 8 De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. 9 Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag.
 • Lied: We gaan op reis langs de weg van verlangen

  Refrein:
  Wij gaan op reis langs de weg van verlangen
  ga met ons mee langs de beelden van hoop.
  Wij gaan op reis langs de weg van verlangen
  ga met ons mee langs de beelden van hoop.

  Ga maar op weg in het licht van de morgen,
  de weg is lang en het pad onbekend.
  Er is nog veel van de toekomst verborgen
  maar blijf niet wachten, gebruik je talent.
  Refrein.

  En moet je door stromen, rivieren en beken,
  vertrouw op God die de reis met je gaat.
  Kies je een weg die je eens zult betreuren,
  keer dan maar om het is echt nooit te laat.
  Refrein.

 • Preek met filmpjes over: Waarom staan die stenen daar
 • Lied: Lopen op het water (Oceans)
  U leert me lopen op het water,
  de oceaan is weids en diep.
  U vraagt me alles los te laten,
  daar vind ik U en ik twijfel niet.

  Refrein:
  En als de golven overslaan,
  dan blijf ik hopen op uw Naam.
  Mijn ziel vindt rust,
  want in de storm bent U dichtbij.
  Ik ben van U en U van mij.

  De diepste zee is vol genade.
  Uw sterke hand, die houdt mij vast.
  En als mijn voeten zouden falen,
  dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
  Refrein

  Bridge 2x:
  Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
  in vertrouwen U te volgen,
  te gaan waar U mij heen leidt.
  Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
  Ik vertrouw op uw genade,
  want ik ben in uw nabijheid.
  Refrein

OVERSTAPPEN

 • Inleiding
 • Overstaplied: Er zijn al zo’n 12 jaar verlopen
  Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
  sinds jij hier het levenslicht zag.
  De weg lag nog helemaal open;
  soms een traan, maar ook heel vaak een lach.
  Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee:
  je vader of moeder, een vriend of een mens
  die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.

  Je was nog heel klein op die morgen
  toen doopwater viel op je hoofd.
  God beloofde om voor je te zorgen
  en wij hebben Zijn woord steeds geloofd.
  Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee,
  een Vader, een moeder, een vriend, dat is God,
  die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.

  Dat was toen, maar je leeft in het heden:
  ook vandaag ga je verder op weg.
  De nevendienst is straks verleden,
  maar hoor wat een ieder nu zegt.:
  Je hoeft niet alleen, maar we gaan graag met jullie in zee
  en hopen en bidden, dat jij later ook
  heel gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.
 • Een wens en een kaars als teken van licht op je weg
 • Lied: Ik wens jou (Trinity)
  Ik wens jou een dak boven je hoofd,
  dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood,
  dat je rustig slapen kunt, de hele nacht,
  dat de liefde van je leven op je wacht.

  Ik wens jou genoeg om door te gaan,
  dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.
  Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
  met kinderen om je heen, tot aan het eind.

  Een muur voor de wind
  en een vuur voor de kou,
  een jas voor de regen
  en een vriend dichtbij jou.

  ‘k wens jou vrede toe om wie je bent,
  dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent,
  dat de liefde aan je hart vervulling geeft
  in elk van de seizoenen dat je leeft.

  Een muur voor de wind
  en een vuur voor de kou,
  een jas voor de regen
  en een vriend dichtbij jou.

  Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats.
  In de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang.
  In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.
  Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

 • Overhandigen cadeau kindernevendienst
 • “De overstap wagen dwars door de rivier”: welkom in de jeugdkerk

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Dank- en voorbeden
 • Stil gebed en Onze Vader
 • Over de collecte
 • Lied: 423, Nu wij uiteengaan vragen wij God

Muziek: Blessed be your name

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor ZWO en de kerk