Kerkdienst

zondag 06 september 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Onderhoud kerkelijke gebouwen,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Het juiste woord op de juiste tijd

In deze dienst wordt afscheid genomen van aftredende ambtsdragers en de nieuwe worden bevestigd. Omdat de bevestiging met Pinksteren niet kon doorgaan, zullen Birke en ik deze dienst nu samen doen.
We lezen in deze periode voor de laatste keer uit Spreuken. Deze keer Spreuken 25:11 ‘Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal’.
Je hoeft er geen IQ van 140 voor te hebben om deze spreuk te snappen. Maar… doe het maar eens! Toch is dat wijsheid: de praktische levenskunst beheersen. Dat geldt niet alleen voor ambtsdragers, maar voor ons allemaal. 
Het thema van Parels uit Spreuken (4): Het juiste woord op de juiste tijd.

Piet van Die.
 

De collecte is vandaag bestemd voor Diaconie en Onderhoud kerkelijke gebouwen.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 30 augustus.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

Liturgie:
 

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

 

Voorganger : ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die

Organist : Arie de Bruijn

M.m.v. : Hans van Eersel, Robert van de Bos en Gerrit Salentijn

 

Er is in de grote zaal kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8.

 

In de dienst worden bevestigd:

Lotte en Rinus Paauwe – van Niekerk (ouderling jongeren)

Jolijn van Eersel en Richard van den Toren (ouderling jongeren)

Wilma van Ek - de Gruijter (pastoraal ouderling)

Wietske Kortooms - Metz (ouderling scriba pastoraatsgroep)

Leo Roos (ouderling kerkrentmeester)

Lies Terwen – Timm (diaken)

Fred Krabbendam (diaken)

 

Voorgesteld worden:

Marion Westerduin – Streefkerk (clustercoördinator)

Louis Lodder (notulist kerkenraad)

Leen Kroos (ouderling voorzitter kerkenraad)

 

We nemen afscheid van:

Lisanne en Willem Vlot – Andeweg (ouderling jongeren)

Anneleen en Wilco Heijkoop – Nugteren (ouderling jonge gezinnen)

Wicher en Marieke Tillema – van Dijk (ouderling jongeren)

Paula de Ruiter – Holleman (pastoraal ouderling)

Louis Lodder (ouderling clustercoördinator)

Guusta van der Voort – Nijland (diaken)

Robert Kuntz (diaken)

Wil Visser (ouderling voorzitter kerkenraad)

 

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 681 (Nederlandse tekst)
  Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.
 • Bemoediging en groet
  v.: onze hulp is in de naam van de Heer
  g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
  v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
  g.: en niet laat varen het werk van zijn handen
  v.: de Heer zij met u
  g.: ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 98: 3 en 4
 • Gebed om ontferming
  …. zo bidden en zingen wij (Lied 301a)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.
 • Loflied: Lied 302a

ROND HET WOORD

 • Inleiding op lezing en preek
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jacobus 1, 19-26; Spreuken 25, 11
   

  19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.
  23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt:
  24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 26Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
  […]

  Spreuken 25, 11. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.

    

 • Zingen: Lied 335
 • Uitleg en verkondiging: Het juiste woord op de juiste tijd
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 325

            BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

 

 • Persoonlijke woorden ten afscheid door Birke Rapp en Piet van Die
 • Dankgebed
 • We zingen: Lied 704: 1 en 3
  Dank, dank nu allen God
 • Opdracht en presentatie
 • Vragen aan de nieuw te bevestigen ambtsdragers
  Vertrouwt u zich toe aan de macht en liefde van God,
  zoals u die door de bijbel, de tradities van deze kerk en uw eigen geloofservaring hebt leren kennen?
  Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen,
  met liefde en respect voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
  En belooft u geheim te houden wat u vertrouwelijk wordt toevertrouwd?
 • Antwoord van ieder persoonlijk
 • Bevestigingsgebed en zegen
 • Na iedere handoplegging zingen we: Lied 814
 • Aanvaarding door de gemeente (staande):
  v.: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers.
  Ik vraag u: belooft u hen te ontvangen in uw midden,
  hen te omringen met uw meeleven,
  hen te dragen in uw gebeden
  en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
  Wat is daarop uw antwoord?
  g.: Ja, van harte
 • Zingen: Lied 973

GEBEDEN EN GAVEN

 • Over de collecte
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
  v.: ….zo bidden en zingen wij (Lied 368h)
  Stil gebed – Onze Vader
 • Slotlied: Lied 421
 • Zegen
 • Orgelspel