Kerkdienst

zondag 07 februari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Werelddiaconaat
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Waar leef je voor?

We lezen door in het Marcusevangelie. De lezing van vanmorgen - Marcus 1:29-39 - confronteert ons met een kenmerk van Jezus dat we wel meer tegenkomen in het Evangelie: Jezus lijkt zich te onttrekken aan verwachtingspatronen en al te veel aandacht. Je zou zeggen: aandacht is toch juist goed voor je PR? Maar ook wij kennen het dilemma: leef je of word je geleefd? Wat is je diepste bestemming? Ik moet ineens aan wielrenner Tom Dumoulin denken. U merkt in de preek wel waarom.
Het thema: Waar leef je voor?

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor ZWO-Werelddiaconaat en Kerk.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 7 februari.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Henk Groeneweg
M.m.v:Willem Vlot (piano)

 

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 219 (met piano)

Bemoediging en drempelgebed
v.: Onze hulp mogen wij zoeken en vinden in de Naam van God: ‘Ik zal er zijn voor jou’
g.: Zijn Naam zal alles goed maken: vrede, licht en leven voor alle mensen
v.: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van God
g.: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Aanvangslied: Psalm 91: 1 en 2

Inleiding op lezing en preek

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 299d)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: Lied 882: 1, 2 en 5

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed van de zondag

Lezing: Marcus 1,29-39

29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’
39In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

Orgel: Lied 322

Uitleg en verkondiging: Waar leef je voor?

Meditatieve pianomuziek over Lied 837, uitlopend het lezen van het lied (vers 1,2 en 4)

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 367d met piano)
Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 423: 1 en 2

Zegen: Lied 426 (met piano) waarbij de woorden als zegen worden uitgesproken

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor ZWO Werelddiaconaat en de kerk

Orgelspel