Kinderdienst

zondag 21 februari 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Algemeen kerkelijk arbeid,


Downloaden audioDownloaden video

Kinderdienst

Wat een plek!

Dit is een kinderdienst en meteen ook het begin van de Veertigdagentijd. Dat betekent: we beginnen een nieuw project. ‘Levensweg’ heet het project. Deze zondag staat het verhaal over Jezus in de woestijn centraal. Alles in de dienst is afgestemd op de kinderen. Omdat er in deze coronatijd geen kindernevendienst is, hebben we als predikanten afgesproken één keer in de maand uitsluitend de kinderen aan bod te laten komen. Dus papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en andere grote mensen: deze zondag kijken we mee met de kinderen.
Het thema: Wat een plek!

Piet van Die.

De collecte is vandaag bestemd voor ZWO (Stichting Vluchteling) en Algemeen kerkelijke arbeid.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte DD MMM.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Piet van Die

 

WE BEGINNEN

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling

Bemoediging en groet
v.: Onze hulp komt van de Here God,
g.: die alles gemaakt heeft:
v.: de wolken, de bloemen,
g.: de dieren en de mensen.
v.: En de Here God zegt tegen iedereen:
g.: alle mensen zijn welkom bij mij.
v.: Vrede voor iedereen.
g.: Amen.

Aanvangsmuziek

Gebed om ontferming

HET BIJBELVERHAAL

Het 40dagen-project

Projectlied:
Heb je wel gehoord van de Veertigdagen
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus de woestijn in ging – en daar wel veertig dagen blijven kon.
Dat is één!

Een kijkdoos

We gaan bidden

Bijbelverhaal: Jezus in de woestijn

Een filmpje over alleen zijn

Muziek: Samen spelen

De dominee over alleen zijn

Een dakloze en een student

Muziek: Engelen

BIDDEN EN GEVEN

De zieken uit de kerk

De collecte

Gebed

Stil gebed – Onze Vader

Slotmuziek

Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de ZWO en algemeen kerkelijke arbeid