Kerkdienst

zondag 11 april 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

De vinger op de zere plek.

Het is Pasen geweest. Tijd van de verhalen over hoe de discipelen zijn omgegaan met de opstanding van Jezus. Waar komt het op aan, als je hierin wilt kunnen geloven? Vandaag het verhaal van de 'ongelovige' Thomas. Is hij het voorbeeld van een rationele mens die pas kan geloven als er ook bewijs is? Of legt Thomas letterlijk zijn vinger op een diepere betekenis van de dood en opstanding van Jezus?
Thema: De vinger op de zere plek.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 1 april 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
Organist:Arie de Bruijn
M.m.v.:Hans van Eersel, Gerrit Salentijn en Wout de Korte

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Lied 568a

Bemoediging
v.:    Onze hulp en onze verwachting
g.:    is van God, onze Heer.
v.:    Hij die alles maakte,
g.:    laat niet los wat Hij begon.

Groet
Vertrouwen en geloof, troost en bemoediging,
wensen wij elkaar toe
in de liefde van God die ons draagt,
de Zoon die ons inspireert
en de Heilige Geest die ons kracht geeft.
Amen.

Aanvangslied: Psalm 81,1.2.4.5  

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

Loflied: 659,1.2.5.6

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Inleiding op lezing en preek

Gebed van de zondag

1e Lezing: Een bewerking van psalm 139 van Alfred C. Bronswijk

Rakelings nabij
U bent
de enige die er doorheen kijkt.
Door het masker van mijn vrijblijvendheid,
door het masker van mijn doenerigheid.
Mijn stress, de leegte vaak -
ik hoef het U allemaal niet uit te leggen.
Hoever ik mij ook van U verwijderd voel,
U blijft mij rakelings nabij.
Een hand op mijn schouder,
een geheim,
wél te ervaren, nauwelijks uit te leggen.

Ben ik optimistisch, hemelhoog?
U deelt met mij de ruimte.
Zie ik het niet meer zitten,
want zo ben ik ook,
gevallen, gebogen, gebroken?
U zet mij weer op mijn voeten.
Is het om mij heen beangstigend nieuw,
onbekend, onzeker -
ik voel uw hand.

God,
U ging aan mijn wieg vooraf,
nog vóór mijn moeder mij droeg,
werd ik al gedragen door U.
De enige die er doorheen kijkt,
voor wie ik eerlijk mag zijn,
tot op de bodem,
tot op mijn bodem.
Een geheim,
wél te ervaren, nauwelijks uit te leggen.
 
Zingen: Lied 833

2e Lezing: Johannes 20,19-29

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Luisterlied: Lied van Thomas

Een nieuw verhaal gaat in het rond;
de hoop herleeft van mond tot mond.
Is het te sterk voor dood en pijn,
te wondermooi om waar te zijn?
Het zal je gebeuren
dat een dode levend naast je staat.
Het zal je gebeuren
dat er geen dood meer is.

Een nieuw verhaal drijft ons bijeen;
wij zijn een schuilplaats, hier alleen
zal wie nog wacht en vraagt misschien
toch eigenhandig toekomst zien.
Het zal je gebeuren
dat een dode levend naast je staat.
Het zal je gebeuren
dat er geen dood meer is.

Een nieuw verhaal: Hij komt in zicht,
door dichte deuren stroomt zijn licht.
Voelbare vrede maakt zich waar.
Hij leeft, Hij is. Geloof het maar.
Het zal je gebeuren
dat een dode levend naast je staat.
Het zal je gebeuren
dat er geen dood meer is.

(t. Mirjam Weijers; m. Wouter Blacquière — www.liederen.org)

Uitleg en verkondiging: De vinger op de zere plek
 
Meditatieve muziek
over lied 374,4 op het orgel

Zingen: Lied 633,1.3.4.5

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
Stil gebed – Onze Vader

Slotlied: Lied 642,1.2.8

Zegen (met gesproken Amen)

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk en de solidariteitskas

Orgelspel


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.