Jongerendienst

zondag 13 juni 2021
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,


Downloaden audioDownloaden video

Ken jij mij?

Vandaag stond er eigenlijk weer een kinderdienst gepland. Maar aangezien we ook de aansluiting met de jongeren zoeken, willen wij deze maand een jongerendienst houden. Het bijbelverhaal is door de jongeren zelf aangedragen. Ze wilden het over het verhaal van Job hebben. In de dienst zal het over een van de moeilijkste vragen gaan, waar niet alleen jonge mensen mee zitten: Waarom laat God het lijden toe?
We gaan kijken hoe Job op het lijden reageert en welk antwoord God zelf aan Job geeft. In deze dienst zullen de jongeren op verschillende manieren hun inbreng hebben en worden door Creative bijzondere en toepasselijke liederen gespeeld.
We hopen op veel jongeren, maar willen ook andere gemeenteleden vragen zich aan te melden voor deze dienst.

Birke Rapp.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Diaconie.
De opbrengst wordt tussen deze bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. 13 juni 2021.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen: 

LITURGIE

Voorganger:ds. Birke Rapp
M.m.v.:Creative


Band voor de dienst: Lord I need you

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van verstilling: Carry Me Through
There's a mountain here before me
And I'm going to climb it with strength not my own
He's gonna lead me where the mountain beats me
Carry me through    
Carry me through

There's a river here before me            
And I'm gonna cross it with strength not my own
He's gonna save me or the river takes me
Carry me through
Carry me through

Bemoediging en groet
Ons hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
die altijd trouw blijft
en niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade, vrede en vriendschap             
Voor iedereen hier aanwezig,
Van God die ons liefheeft
Van Jezus Christus die ons de weg wijst
En van de heilige Geest die ons kracht geeft.
Amen

Over de dienst

Lied: Naast je lopen - LEV
Mijn ziel wat ben je rusteloos
en hart wat ben je bang.
Mijn hoofd wat maal je eindeloos
ik pieker al zo lang
om dat wat er gebeuren kan
maar meestal niet gebeurt.
Ik weet het maar toch heeft de angst
mijn dag ermee gekleurd.
Maar midden in de onrust
klinkt een zachte stem:

Refrein:
Gelukkig wie op God vertrouwt
gelukkig wie dat doet,
wie heel zijn leven op Hem bouwt
ooit maakt Hij alles goed.
En tot die tijd er is
blijft Hij naast je lopen.

Uw vrede brengt mijn ziel tot rust
mijn hart is niet meer bang.
Uw woord dat mijn gedachten sust
maakt dat ik verder kan.
Refrein

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet.
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt hij alles goed.
Refrein

Kyriëgebed voor de nood in de wereld

Lied: Je draagt het niet alleen – Matthijn Buwalda
Voor wie zoekt maar nergens vindt
Voor wie vecht maar zo vaak niet wint
Net als ik.

Voor wie gaat maar niet bereikt
Voor wie liefde geeft maar niet krijgt
Weet dit: Je draagt het niet alleen.

Voor wie gokt en steeds verliest
Wie probeert maar vaak verkeerd kiest
Net als ik.

Voor wie lacht maar niet geniet
Voor wie wel gelooft maar niet ziet
Weet dit: Je draagt het niet alleen, alleen
Je draagt het niet alleen, alleen.

Raak de rug je muur
Sluit de nacht je in
Kun je nergens heen
Dan er tegen in: Je draagt het niet alleen, alleen.

Ooo...

Zelfs als de hemel zwijgt
Als je geloof bezwijkt
Al je me niet begrijpt
Ik zal er altijd zijn (2x): Je draagt het niet alleen, alleen
Je draagt het niet alleen, alleen.

Raak de rug je muur
Sluit de nacht je in
Kun je nergens heen
Dan er tegen in: Je draagt het niet alleen, alleen.

Zelfs als de hemel zwijgt
Als je geloof bezwijkt
Als je me niet begrijpt
Ik zal er altijd zijn.

Gesprek met de kinderen

ROND HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Een paar stellingen vooraf

Het verhaal van Job: Job 1 en 2 (filmpje)

Lied: Als het leven soms pijn doet
Als het leven soms pijn doet
En storm gaat tekeer
In een tijd van moeite en verdriet
Alsof de zon niet meer opkomt
En het altijd donker blijft
En de ochtend het daglicht nooit meer ziet

Refrein:
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij om-geeft
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft
 
Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn
Met mijn angst en onveiligheid
Dan lijkt de hemel soms van koper
Geen gebed komt er doorheen
En ik verstik in onzekerheid    Refrein

Heer wilt U mij helpen
Als ik moe ben of verward
Dat het geloof in mijn verstand
Ook zal leven in mijn hart
Refrein

Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft
Dat ik zal zien als ik terug kijk dat U mij gedragen heeft.

Overweging in drie delen
-    Waarom laat God de tegenstander zijn gang gaan.
-    Hoe reageert Job / reageren wij op het lijden
-    Een antwoord van God?!?

Lied: Door de wind – Stef Bos / Miss Montreal
Ik zie je voor me met m’n ogen dicht
Ik kan je voelen met m’n hart op slot
Ik hoor je praten maar je bent er niet,
Nee, je bent er niet

En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen
En je mag nog niet sterven want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen

Door de wind, door de regen
dwars door alles heen
door de storm, al zit alles me tegen
door jou ben ik nooit alleen

Ik voel je naast me
Als ik 's nachts op straat
Wil vergeten
Wat in mijn ogen staat
Geschreven,
Je moest eens weten

En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen - ik kan alleen zingen:

Door de wind, door de regen
dwars door alles heen
door de storm, al zit alles me tegen
door jou ben ik nooit alleen

door een zee van afstand
door een muur van leegte
door een land van stilte
door men hele leven

door de wind, door de regen
dwars door alles heen
door de storm, al zit alles me tegen
door jou ben ik nooit alleen

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Over de collecte

Samen bidden, Onze Vader

Slotlied: Who am I – Casting Crowns
[VERTALING]
Wie ben ik
dat de God van heel de aarde
Mijn naam wil weten
Mijn pijn wil voelen
Wie ben ik at de heldere en stralende ochtendster
Er voor kiest om de weg te verlichten
Voor mijn altijd dolende hart

Refrein:
Niet voor wie ik ben
maar voor wat U heeft gedaan
Niet voor wat ik heb gedaan
maar voor wie U bent
       
Ik ben een snel verwelkende bloem
Vandaag hier en morgen verdwenen
Een golf in de zee gegooid
Een mistvlaag in de wind
Nog steeds hoort U me als ik roep
U vangt me als ik val
En U heeft me verteld wie ik ben
Ik ben van U, ik ben van U

Wie ben ik,
dat de ogen die mijn zonde zien
Naar me willen kijken met liefde
En me weer zien opstaan
Wie ben ik, dat de stem die de zee kalmeert
Door de regen heen roept
En de storm in mij kalmeert
Refrein (2x)
 
Zegen (met gesproken Amen)

Band na de dienst: You say van Lauren Daigle


Voor het koffiemoment kunt u, direct na de dienst, deelnemen via deze verwijzing.