Kerkdienst

zondag 22 mei 2022
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Corine Zonnenberg uit Hardinxveld-Giessenburg
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Algemeen kerkelijk arbeid,


Downloaden audioDownloaden video


De collecte is vandaag bestemd voor ZWO en Algemeen kerkelijk arbeid.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken; de opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.
U kunt uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 22 mei 2022.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Corine Zonnenberg
Organist:Gerard de Wit
Lector:Levi Fortuin
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 277

Bemoediging en groet
v.: Van God is de aarde,
g.: de wereld en al haar bewoners.
v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
g.: als mensen in eendracht samen leven.
v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer

Aanvangslied: Psalm 66: 1,6 en 7.

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij:
Allen: lied 301g

v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen

Gebed van de zondag

Lezing: Exodus 30:11-18

11De HEER zei tegen Mozes: 12‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 13Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. 14Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER betalen. 15Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. 16Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’
17De HEER zei tegen Mozes: 18‘Maak een bronzen wasbekken op een bronzen onderstel, voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent en het altaar en doe er water in.

Lezing: Mattheus 17:24-27

24Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: ‘Draagt uw meester de dubbeldrachme niet af?’ 25Hij antwoordde: ‘Zeker wel!’ Toen hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: ‘Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?’ 26Op zijn antwoord: ‘Van anderen,’ zei Jezus tegen hem: ‘Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. 27Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.’

Zingen: Lied 517:1,3 en 4

Uitleg en verkondiging - Jezus, die betaalt.
 
Meditatieve muziek

Zingen: Lied 885

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.:    ….zo bidden en zingen wij:
Allen: lied 368f

Stil gebed – Onze Vader

Collecte, bestemd voor de ZWO

Slotlied: Lied 704: 1,2,3

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor algemeen kerkelijke arbeid.

Orgelspel

 


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.