Kerkdienst

zondag 01 januari 2023
Aanvang: 10:30 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Peter van Ankeren
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Solidariteitskas,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Een gezegend en bloemrijk 2023.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, 1 januari 2023, lezen we een gedeelte uit Genesis 1.
Thema: Een gezegend en bloemrijk 2023.

Peter van Ankeren.

De collecte is vandaag bestemd voor Kerk en Solidariteitskas.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 1 januari 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Peter van Ankeren
Organist:Johan den Hoedt
Lector:Hanny Lingen

 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Lied van inkeer: Lied 918: 1

Bemoediging en groet
v.: Ons vertrouwen is de naam van de Eeuwige
a.: die liefde is en grond van ons bestaan
v.: die ons stelt in zijn licht en ons roept in zijn dienst
a.: die ons vrijheid schenkt en ons vertrouwen vraagt
v.: zijn vrede en genade is met u allen
a.: Amen

Aanvangslied: Lied 513

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (Lied 270)

Zingen: Psalm 100

ROND HET WOORD

Moment voor de kinderen (indien aanwezig)

Gebed van de zondag

Lezing: uit Genesis 1
Op de tweede dag maakt God de blauwe lucht en de wolken.
Die noemde Hij: hemel.
Toen was de tweede dag voorbij.
Op de derde dag maakt God het strand,
met aan de ene kant de zee en aan de andere kant het land.
Op het land liet Hij bomen groeien en planten en bloemen.
God zag dat het goed was.
Toen was de derde dag voorbij.

Lied 162: 1, 3 en 6

Lezing: 1 Korintiërs 13: 1 en 2, 8-13
1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Lied 791: 1, 2 en 6

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek

Lied 344

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

In memoriam dhr. Willem Arie Adrianus Deelen
22-03-1933               23-12-2022

Zingen: Lied 23c: 1 en 5

Gebeden
v.: … zo bidden en zingen wij: (Lied 368c)

Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor Kerk

Slotlied: Lied 416

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Solidariteitskas

Orgelspel


Na de dienst kunt u koffiedrinken in de grote zaal.