Protestantse Kerk

Kerkdienst

zondag 3 december 2023
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e Advent
Voorganger: Ds. Piet van Die uit Mijnsheerenland
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Kerk,


Downloaden audioDownloaden video

Kerkdienst

Dat wat overblijft

Eerste Advent: altijd een prachtige periode in het kerkelijk jaar. Stapje voor stapje gaan we richting het Kerstfeest. De dagen worden weliswaar nog wat donkerder, maar het licht gaat ook steeds meer gloren. 

Ook dit jaar is er in onze kerk weer een project. Het thema van het adventsproject is ‘Veerkracht’. Dat heeft alles te maken met de engelen die tijdens Advent en Kerst zo’n belangrijke rol spelen. En in de lezing sluit ik daarbij aan. Het wordt Lucas 1:5-23. We horen hoe de priester Zacharias bezoek krijgt van een engel.

Piet van Die.

 


De collecte is vandaag bestemd voor ZWO en Kerk.
In de kerk wordt gecollecteerd. Wanneer u thuis de dienst meebeleeft kunt u uw bijdrage overmaken naar Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL18 INGB 0000 6546 40 o.v.v. collecte 3 december 2023.
Dit kan via deze link of door de QR code te scannen:

De opbrengst wordt tussen beide bestemmingen verdeeld.


 

LITURGIE 
  
Voorganger:ds. Piet van Die
Organist:Johan den Hoedt
Lector:Cootje van der Zwaan
Kindernevendienst:Groep 1 t/m 8


Orgelspel voor de dienst
‘Nun komm, der Heiden Heiland’ - J.S.Bach à 2 claviers et pédale (BWV 659)
 

VOORBEREIDING

Welkomstwoord door ouderling

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Het aansteken van de eerste adventskaars

Gedicht
De eerste kaars mag branden,
wij zien een beetje licht.
dat ook voor ons gaat schijnen
Is dat geen mooi gezicht?

Lied van verstilling: Lied 139d (2x)

Bemoediging en groet
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.: Verborgen licht, stilte die ons zoekt
     die ons hart opent en ruimte maakt
a.: wek veerkracht in ons, hoop en warmte.
     Amen

Aanvangslied: Psalm 25: 2 en 4

Over de dienst

Gebed om ontferming
… zo bidden en zingen wij: (Lied 301g)
v.: … door Jezus Christus onze Heer.
g.: Amen.

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen – Engelenproject ‘Veerkracht’

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed van de zondag

Lezing: Lucas 1,5-23
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.
8Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen.
20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

Zingen: Lied 464: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek:
‘Nun komm, der Heiden Heiland’ - J.S.Bach - a due bassi e canto fermo (BWV 660)

Zingen: Lied 281 (met een extra couplet)
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Gebeden
v.: ….zo bidden en zingen wij: (Lied 367e)
Stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO (Stichting Waterpas)

Slotlied: Lied 444

Zegen

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk

Orgelspel
‘Nun komm, der Heiden Heiland’ - J.S.Bach - in organo pleno / il canto fermo nel pedale (BWV 661)


Na de dienst kunt u koffie halen; aansluitend is de gemeentevergadering.