Kerkdienst

zondag 24 november 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,

Downloaden

Kerkdienst

Gods naam verbonden met onze namen

Het kerkelijk jaar zit er bijna op. Op de laatste zondag worden de namen gelezen van degenen die in het afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden. Samen met iedereen die iemand heeft te betreuren, staan wij stil bij het verlies, de herinnering en de naam van degene die ons dierbaar was en is! Maar we doen dat niet zonder hoop. De hoop putten wij uit de lezing uit Exodus 3:11-15, waarin God zelf zijn naam noemt. Een hele bijzondere naam, die de tijden overbrugt én een naam met een mooie belofte: God verbindt zijn naam met onze namen - wat er ook met ons gebeurt. Deze troost komt ook in de muziek naar voren, die op deze zondag klinkt.

Birke Rapp en Piet van Die.

Orde van de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar


 

Koester de namen, die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.      

(Sytze de Vries)

 

Organist:      Arie de Bruijn
M.m.v.:         Willem Vlot, Debra de Lange, Christel de Bruijn en   John-Peter Kuntz

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Bemoediging en groet
  v.: Van God is de aarde,
  g.: de wereld en al haar bewoners.
  v.: Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
  g.: als mensen in eendracht samen leven.
  v.: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
  g.: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
  v.: De Heer zij met u
  g.: ook met u zij de Heer
 • Aanvangslied: Lied 281: 1(a), 2(m), 3(v), 6(m), 9(v) en 10(a)
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.
 • Loflied: Lied 704: 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Als je geen liefde hebt voor elkaar       (met piano)

  Als je geen liefde hebt voor elkaar,
  vallen de dromen in duigen.
  Dromen van vrede worden niet waar,
  kwaad is niet om te buigen.

  Refrein:
  Als je geen liefde hebt voor elkaar
  leef je buiten Gods gloria.
  Als je geen liefde hebt voor elkaar
  leef je buiten Gods gloria.

  Als je geen antwoord geeft op verdriet,
  zullen de tranen niet drogen.
  Als je het leed in de wereld niet ziet,
  worden Gods woorden verbogen.

  Refrein

  Als je geen oog hebt voor het gemis,
  als je geen brood weet te delen,
  denk dan aan Jezus die brood en die vis
  uit liefde deelde met velen.

  Refrein

  Als je geen liefde hebt voor elkaar,
  is er geen hoop meer op zegen.
  Kinderen, maak de liefde toch waar;
  schrijf het op alle wegen:

  Refrein
   
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 3, 11-15
 • Zingen: Tussen de tijd (solisten)

  Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen
  klinkt zacht in mij aanhoudend door mijn botten heen
  tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven
  een zin van ragfijn draad omspoeld
  ik zal er zijn.

  Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen
  verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd,
  dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen
  aan het geweten weer ontsnapt
  los, vogelvrij.

  Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen
  diep koningsblauw daar in de verte bij de einder
  lopend op blote voeten en door water,
  zo zoek ik mij een weg naar jou
  ik zal er zijn. 
   
 • Lezing: Openbaring 21, 1-5a
 • Zingen: Ik zie de hemel opengaan (op de melodie van lied 969, tekst Jan van Opbergen)

  Ik zie de hemel opengaan, de aarde in het licht
  van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht.

  Ik zie een stad van puur kristal, de leugens zijn voorbij.
  Wij leven in doorzichtigheid – Gods waarheid leven wij.

  Ik zie de aarde vol sjaloom, de on-geest weggeleefd.
  Ontmaskerd staan wij voor elkaar, en zie, de vrede leeft
   
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek: Rêverie van Caplet, door Willem Vlot en Debra de Lange
 • Zingen: Lied 362, 1 en 3

GEDACHTENIS

 • Inleiding
 • We noemen de namen van wie uit ons midden zijn overleden en ontsteken voor hen een kaars.

Klaasje Vos
(Lied 598)

Rudolf Johan Caspers
(Lied 458)

Ruth Johannes van Stam
(Lied 256)

Cornelis de Meer
(Lied 895)

Johan Wilhelm Genuit
(Lied 598)

Fredrik van Dam
(Lied 458)

Jaap Jeroen van Tilborg
(Lied 256)

Lena de Haan – van der Linden
(Lied 895)

Helena Adriana Cornelia Korteweg
(Lied 598)

Dina Johanna Juch – de Rouwe
(Lied 458)

Baukje Dekker – Goedhart
(Lied 256)

Kornelis Gijsbert Stuij
(Lied 895)

Sebina Kemkes – Baas
(Lied 598)

Jacobus Lans
(Lied 458)

Maria Theodora Ouwens
(Lied 256)

Susanna Dekker – de Winter
(Lied 895)

Jannetje Koelmans – Visser
(Lied 598)

Gedicht: Bij de gemeentekist van mevrouw P., door Menno Wigman

Slaapt ze? Ze slaapt. Na drieëntachtig jaar,
driehonderdvijfenzestig keer per jaar.
haar haar gekamd te hebben, op ik weet niet hoeveel
schoenen door de stad te zijn gelopen,
steeds maar weer die veters, vorken, lepels,
mensen, wat voor mensen, waar dan, slaapt ze.

Ze slaapt en ik, morbide als ik ben, denk aan
haar kam, haar nagelschaar en wenkbrauwstift,
hoe alles, nachtcrème, bankpas, tijdsgewricht,
wordt weggeworpen, uitgewist. En dit,
is dit beschaamde slepen een begrafenis?
Alsof je ongemerkt een munt verliest,

op een verveeld station je krant vergeet, zoiets.
Noem het tragiek, noem het ritme, de tijd,
die vuile carnivoor, zorgt steevast voor een eind
dat stinkt. Maar ze slaapt nu, ze slaapt.
Dus dek haar toe en zorg dat haar vermoeide voeten
nooit meer de straat op hoeven.
 

 • Zingen: Lied 813 (solisten: coupletten; gemeente: refrein)
 • Er is gelegenheid voor ieder die dat wenst een kaars aan te steken voor wie leven in ons hart.
 • Tijdens het aansteken van de kaarsjes spelen de organist en de fluitiste een fluitsonate van J.S. Bach (BWV 1031)
 • Wij gedenken Hendrika Anna Sientje van Driel – Blommers
 • Zingen: Lied 886 (in het Nederlands)

  Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe.
  U alleen doorgrondt mijn hart,
  U behoort het toe.
  Laat mijn hart steeds vurig zijn,
  U laat nooit alleen
  Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe.

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden   v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368j)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk.
 • Slotlied: Lied 737: 1(a), 2(v), 3(m), 4(v), 8(m) en 21(a)
 • Zegen

Na afloop van de dienst is iedereen welkom in de grote zaal om elkaar te ontmoeten. Daar is koffie, thee en fris.