Kerkdienst

zondag 08 december 2019
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 2e Advent - Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie (HA), Solidariteitskas,

Downloaden

Kerkdienst

Beelden en stemmen van hoop

In deze dienst van Schrift en tafel komen wij bij een heilsvisioen in Micha 4:1-8. Wat een prachtige beelden: geen oorlog meer, volkeren die met elkaar leren, mensen die in vrede en vol rust in de natuur zitten. De tijd van het wachten op vrede en heil is nog niet over. Ook wij kennen oorlog en onvrede, onrust en (nieuw) de bedreiging van de natuur. Wat zijn onze beelden van hoop? Waar komt onze hoop vandaan?

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Marga van Berkel
Lector: Louis Lodder

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 2e adventskaars
 • Gedicht: Megan Streefkerk; kaarsje: Sam de Haan
  Eén kaarsje brandt;
  maar kijk, er komt een lichtje bij.
  Het tweede kaarsje gaat nu aan;
  een stralende toekomst voor jou en mij.
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging
 • Aanvangslied: 435,1.2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301f; voorzang door vrouwen)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

ROND HET WOORD

Gesprek met de kinderen – Project ‘Geef licht!’

Bijbels schilderen in advent, Jannet de Jong
Bijbels schilderen in advent, Jannie Romeijn

 • Projectlied
  In het donker van de nacht
  zingt de hemel mensen voor.
  Zie het licht en geeft het door.
  Zo geeft God je levenskracht.

  Refrein:
  Geef licht, geef licht! Je krijgt het gratis,
  niet voor niets. Zorg dat iedereen het ziet.

  Op een dag hoort iedereen
  van de hoogverheven stad
  waar geen mens ooit ruzie had.
  Kom maar gauw, we gaan erheen.

  Refrein
   
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Micha 4,1-8
 • Zingen: Lied 1016,1.2.3.4
 • Uitleg en verkondiging

Bijbels schilderen in advent, Cor Timmermans
Geweer 'omgesmeed' tot gitaar
Geweer 'omgesmeed' tot gitaar
Jezus' Blood Never Failed me Yet
 • Meditatieve muziek: Pifa uit de Messiah van G.F. Händel
 • Zingen: Lied 993,1.2.3.5.6.7

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden  v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
 • Stil gebed
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • De avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting Noodopvang

DE MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Lied 385
 • Nodiging
  Alles staat klaar om aan tafel te gaan, om brood en wijn/ druivensap met elkaar te delen en zo in Jezus’ Geest bijeen te zijn. Alles staat klaar om zijn feest te vieren. Laat iedereen zich welkom weten en voelen, jong en oud!
 • De lofprijzing
  v.: De vrede van de Heer zij met u
  a.: Zijn vrede is ook met u
  v.:       Geef elkaar dan een teken van vrede
  (vredegroet: we geven elkaar de hand en zeggen: ‘De vrede van Christus met u/jou’)
  v.:       Richt uw harten omhoog
  a.:       Wij richten ons hart op de Heer
  v.:       Laten wij de Heer, onze God, loven
  a.:       want Hij is onze dankbaarheid waard!
  v.: Ja, met recht en met reden, o God, […] en zingen wij U toe:
 • Lied 05:1
 • v.: Gezegend zijt Gij, onuitsprekelijke bondgenoot,
  en gezegend is hij, die komt in uw naam, Jezus van Nazareth, […]
  Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
  tot mijn gedachtenis.
 • a.: Zo gedenken wij dan, grote God,
  het geheim van de Gekruisigde,

  Jezus Christus, de Rechtvaardige,
  die Gij uit de dood hebt opgewekt.
 • v.: Wij bidden u: zend uw scheppende Geest
  en maak ons tot lichaam van Christus, […]
  God onze Vader, gezegend tot in lengte van dagen,
  door Jezus Christus, onze Heer.
 • a.: Amen.
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Delen van brood en wijn
 • Ondertussen wordt gezongen: Lied 440 en lied 447
 • Dankgebed
  a.: U danken en loven wij
  Vader in de hemel,
  omdat U ons
  de gemeenschap met uw Zoon
  gegeven hebt.
  Wij bidden U:
  laat die gemeenschap
  met Hem en zijn gemeente
  altijd sterk in ons zijn,
  opdat wij als nieuwe mensen leven,
  U ter eer,
  onze naaste tot heil.
  Amen.
 • Slotlied: 444,1.2.3.5
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel