Kerkdienst

zondag 26 januari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Kerk, Diaconie,

Downloaden

Kerkdienst

Jezus hoort elk mens.

Vandaag is er in De Morgenster een ICAP-viering, een speciale kerkdienst met en voor mensen met een beperking. In deze dienst zal het gaan over het verhaal van de blinde Bartimeüs uit Markus 10:46-52, een verhaal dat we in de dienst op een bijzondere manier willen vertellen en uitleggen. Het accent zal daarbij liggen op het roepen van Bartimeüs (hij laat zich niet uit het veld slaan) en het horen van Jezus. We zijn blij dat wij in deze dienst het Singelkoor uit Dordrecht mogen verwelkomen.

Birke Rapp.

 

Liturgie voor de kerkdienst
van De Morgenster in samenwerking met ICAP

Thema: Jezus hoort elk mens


Voorganger   : ds. Birke Rapp
Organist      : Henk Groeneweg
Lector         : Ilse Joan van Engelen

M.m.v. het Singelkoor

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer 458 (2x)  
 • Bemoediging en groet
 • Openingslied: Psalm 150: 1 en 2  
 • Over de dienst
 • Singelkoor:

  Sing, sing Singelkoor!

  ‘Is nu iedereen aan boord?’
  werd er op de ark gehoord.
  ‘Nog maar net’ zei pissebed,
  ‘Ik allang’, siste de slang.
  ‘Aan de kant’, riep olifant,
  ‘ruimte zat’ wist mama kat.
  Jij mag mee, vergeet dat niet,
  oefen samen met een lied.

  refrein: Zing, zing, zing in koor:
              Sing, sing, Singelkoor!
              Alle mensen, alle dieren,
              om de aarde te versieren.
              Zing, zing, zing in koor:
              Sing, sing, Singelkoor!

  ‘Is nu iedereen present?’
  Laat maar horen waar je bent.
  De sopraan wil voluit gaan,
  onze bas is in zijn sas.
  Staat of valt het met de alt?
  De tenor gaat lekker door.
  Jij doet mee, vergeet dat niet,
  oefen samen met een lied.

  refrein: Zing, zing, zing in koor:
              Sing, sing, Singelkoor!
              Alle mensen, alle dieren,
              om de aarde te versieren.
              Zing, zing, zing in koor:
              Sing, sing, Singelkoor!

  Dankbaar

  Soms voel ik mij zo verdrietig
  over hoe de dingen gaan,
  dat er mensen honger lijden
  en dat oorlogen ontstaan.

  Dat er vaak zoveel verdriet is,
  zoveel angst en zoveel pijn.
  Maar er zijn ook erg veel dingen
  om heel dankbaar voor te zijn.

  Dankbaar voor de mooie dingen
  die U ooit geschapen heeft,
  zeeën, meren, bergen, dalen,
  alles wat op aarde leeft.

  Dankbaar dat U ons wilt helpen
  als het soms zo moeilijk gaat
  en dat wanneer ik moet huilen
  U toch altijd naast mij staat.

  Dankbaar voor de mooie dingen
  die U ooit geschapen heeft,
  zeeën, meren, bergen, dalen,
  alles wat op aarde leeft.

  Dankbaar dat U ons wilt helpen
  als het soms zo moeilijk gaat.
  En dat wanneer ik moet huilen
  U toch altijd naast mij staat.
   
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 367d)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.
 • Loflied: Lied 413: 1, 2 en 3             

ROND HET WOORD

 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Singelkoor: 

  Heer, wijs mij uw weg

  Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind
  dat heel mijn levensweg slechts in U richting vindt.
  Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
  troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

  Heer, leer mij Uw weg die zuiver is en goed.
  Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
  Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
  leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

  Heer leer mij Uw wil aanvaarden als een kind
  dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
  Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan,
  spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

  Heer toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend
  hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
  Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
  toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft
  Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

  Ik vermag alle dingen

  Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft,
  ik vermag alle dingen in Hem.
  Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft,
  ik vermag alle dingen in Hem.
  Ik vermag alle dingen in Hem, alles in Hem, ja alles in Hem.
  Ik vermag alle dingen in Hem, ik vermag alle dingen in Hem.
   
 • Gesprek met de kinderen
 • Lezing: Markus 10: 46-52 (Blinde Bartimeüs)
 • Lied: Alles wordt Nieuw 2, 22
 • Overdenking: Jezus hoort elk mens
 • Singelkoor:

  Volg het spoor


  Kijk eens naar de vlinder,
  luister naar een eend die kwaakt.
  Kijk eens naar de bloemen,
  zie hoe mooi zij zijn gemaakt.
  Kijk eens naar de wolken,
  hoor een leeuwerik die fluit.
  Volg je al die sporen kom je altijd bij Hem uit.

  Refrein:
  Volg het spoor, volg het spoor en zoek gerust je hele leven door.
  Je ziet het op de bergen en je ziet het in het dal.
  De sporen van Zijn handen vind je overal.

  Kijk eens naar de dieren die Hij ooit voor ons bedacht,
  kijk eens naar de sterren die weer stralen elke nacht.
  Kijk eens naar de golven, zie ze rollen af en aan,
  zoveel moois kan niet slechts door toeval zijn ontstaan.

  Refrein:
  Volg het spoor, volg het spoor en zoek gerust je hele leven door.
  Je ziet het op de bergen en je ziet het in het dal.
  De sporen van Zijn handen, vind je overal.

  Refrein:
  Volg het spoor, volg het spoor en zoek gerust je hele leven door.
  Je ziet het op de bergen en je ziet het in het dal.
  De sporen van zijn handen vind je overal.
  Vind je overal, vind je overal, overal.

  Het is avond

  Het is avond,
  ik ga slapen
  tot het zonnetje weer komt.
  Voor alle mooie dingen
  wil ik U bedanken, God.
  En alles wat verdrietig was,
  leg ik bij U neer.
  Ik ga nu lekker slapen,
  U bent bij mij, Heer.
  Amen

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Dank en voorbede:
 • Danklied: Dank U

  Dank U voor deze nieuwe morgen,
  dank U voor deze nieuwe dag,
  dank U dat ik met al mijn zorgen
  bij U komen mag.

  Dank U voor alle goede vrienden,
  dank U, o God, voor al wat leeft,
  dank U voor wat ik niet verdiende
  dat U mij vergeeft.

  Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
  dank U, dat ik nu weet daarvan,
  dank U, o God, ik wil u danken,
  dat ik danken kan.

 

 • Voorbede  v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368c)
 • Stil gebed, Onze Vader
 • Collecte, bestemd voor de kerk
 • Tijdens de collecte zingt het Singelkoor:    

  Wij zullen opstaan


  Refrein:
  Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
  straks als Jezus terugkomt.
  Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
  als Jezus komt.

  Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer.
  Sikkeneuren helpt je toch niet meer.
  ’t Zal gebeuren: dan komt de Heer, de Heer.

  Refrein:
  Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
  straks als Jezus terugkomt.
  Wij zullen opstaan en met Hem meegaan,
  als Jezus komt.

  Beste allemaal

  Beste allemaal, ga terug naar je woning.
  Beste allemaal, ga terug naar je huis.
  Vrede voor jou en voor hen die bij je wonen
  God zal je lonen, de Heer blijft je trouw.

  Hij schenkt je vrede, huizen van vrede.
  Hij zegt de mensen: genoeg nu geleden.

  Beste allemaal, ga terug naar je woning.
  Beste allemaal, ga terug naar je huis.
  Vrede voor jou en voor hen die bij je wonen.
  God zal je lonen, de Heer blijft je trouw.

  Hij schenkt je vrede, straten vol vrede.
  Hij zegt de mensen: voorbij het verleden.

  Beste allemaal, ga terug naar je woning.
  Beste allemaal, ga terug naar je huis.
  Vrede voor jou en voor hen die bij je wonen.
  God zal je lonen, de Heer blijft je trouw.

  Hij schenkt je vrede, land vol met vrede.
  Hij zegt de mensen: Ik hoor je gebeden.

  Beste allemaal, ga terug naar je woning.
  Beste allemaal, ga terug naar je huis.
  Vrede voor jou en voor hen die bij je wonen.
  God zal je lonen, de Heer blijft je trouw.
   
 • Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.
 • Orgelspel

Iedereen is van harte welkom in de grote zaal om koffie, thee of limonade te drinken.