Kerkdienst

zondag 16 februari 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: Kerkdienst
Voorganger: Ds. Birke Rapp
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: Diaconie, Kerk,

Downloaden

Eerbied voor het leven.

Vandaag gaan we verder met het lezen van de Bergrede. Op het rooster staat Matteüs 5:21-24, waarin Jezus een ander perspectief geeft op het zesde gebod. Dit gebod lijkt op het eerste gezicht niet zo moeilijk: Gij zult niet moorden. Maar als we proberen het om te draaien en kijken wat er dan wel positief van ons wordt verwacht, wordt het een stuk minder eenvoudig. Dan wordt het een spannend gebod voor heel veel aspecten van ons leven.

Birke Rapp.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
 
Liturgie:
 

Organist: Arie de Bruijn
Lector: Jolijn van Eersel
M.m.v: André Vogel

Er is kinderdienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Lied 458 (2x)
 • Bemoediging en drempelgebed
  v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
  g.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
  v.: Licht uit de hoge
  g.: omstraal en verwarm ons.
  v.: Liefde uit de eeuwigheid
  g.: wek in ons de nieuwe mens.
  v.: Immanuël – God met ons.
  g.: Wees onze reisgenoot. Amen
 • Aanvangslied: Lied 212,1.2.3.4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301f; voorzang door vrouwen)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.
 • Loflied: Psalm 119,1.21

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar,

  Als je geen liefde hebt voor elkaar
  vallen de dromen in duigen.
  Dromen van vrede worden niet waar,
  kwaad is niet om te buigen.

  Refrein:Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria (2x)

  Als je geen antwoord geeft op verdriet,
  zullen de tranen niet drogen.
  Als je het leed in de wereld niet ziet,
  worden Gods woorden verbogen.

  Refrein
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 20,13
 • Gedicht van Alfred C. Bronswijk:

  Mensen vermoorden elkaar,
  mensen verachten elkaar,
  mensen bedriegen elkaar,
  mensen verraden elkaar,
  mensen zijn als wolven voor elkaar,
  mensen zijn nagels aan elkaars doodskist,
  mensen zwijgen elkaar dood,
  mensen rouwen om elkaar.

  Mensen vereren elkaar,
  mensen staan naast elkaar,
  mensen huilen om elkaar,
  mensen zoeken elkaar,
  mensen bidden met elkaar,
  mensen dragen elkaar,
  mensen geloven in elkaar.

  Mensenlief, wat hebben wij elkaar nodig!
 • Zingen: Lied 981,1.2.4.5
 • Lezing: Matteüs 5,21-26
 • Zingen: Lied 833 (2x)
 • Uitleg en verkondiging: Eerbied voor het leven
 • Meditatieve muziek: Air van J.S. Bach
 • Zingen: Lied 311,6A, 7A, 8B, 9B, 10A

GEBEDEN EN GAVEN

 • We staan stil bij het overlijden van Frits Feenstra
 • Zingen: Psalm 139,1
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden   v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 367k)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 657,1.2.3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel