Kerkdienst

zondag 01 maart 2020
Aanvang: 10:00 uur
Dienst: 1e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Piet van Die
Locatie: De Morgenster

Collectebestemming: ZWO, Algemeen kerkelijk arbeid,

Downloaden

Kiezen

We lezen het verhaal over de verzoeking in de woestijn (Lucas 4:1-13).
Bijbelverhalen zijn altijd spiegels voor de ziel, maar dat geldt zeker van dit verhaal.
Het vertelt over hoe Jezus voor keuzes geplaatst wordt, keuzes die hem testen: hoe moet mijn weg lopen?
Elk mens wordt daar in het leven mee geconfronteerd.
In onze tijd hebben we een gigantische keuzevrijheid, maar gemakkelijk is dat niet altijd.
Zeker niet als je jong bent en je keuzes moet maken die bepalend zullen zijn voor je leven.

Piet van Die.

 

Tevens is er jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Erik Andeweg

Er is kindernevendienst voor de groepen

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van verstilling: Zie uit naar God (2x)
 • Bemoediging en drempelgebed
  v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
  g.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
  v.: Licht uit de hoge
  g.: omstraal en verwarm ons.
  v.: Liefde uit de eeuwigheid
  g.: wek in ons de nieuwe mens.
  v.: Immanuël – God met ons.
  g.: Wees onze reisgenoot. Amen
 • Aanvangslied: Psalm 91: 1,2,5 en 6
 • Over de dienst
 • Lied 818
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301f; voorzang door vrouwen)
  v.: … door Jezus Christus onze Heer.
  g.: Amen.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Een nieuw begin’
 • Projectlied ‘Wij bidden om een nieuw begin’
  Refrein:


  Couplet:

  Refrein
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 4,1-11
 • Zingen: Lied 539
 • Uitleg en verkondiging: Het leven heiligen  
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied van de vrijheid (tekst: René van Loenen; mel. van ‘O Heer, die daar des hemels tent spreidt’)

  Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
  is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
  Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
  zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
  Want vrijheid is
  geen wildernis,
  geen vrijplaats voor geweld,
  maar zaad en woord,
  gezaaid, gehoord,
  een vruchtbaar, open veld.

  De vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
  niet aan een leider, macht of majesteit,
  maar aan de bron, het hart van ons geweten,
  de stem van God, de moeder van het leven.
  In vrijheid klinkt
  een lied dat zingt
  van wederzijds respect
  voor wie je bent,
  gezien, gekend
  als vrouw, als man, als mens.

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden     v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: Lied 912:1,2,5 en 6
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor algemeen kerkelijke arbeid
 • Orgelspel